Glas medicinskih sester je ključnega pomena za spremembe

Avtorji

  • Paul De Raeve Evropska federacija združenj medicinskih sester (EFN), Clos du Parnasse, 11A B-1050 Bruselj, Belgija https://orcid.org/0000-0001-8255-061X

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.3.3191

Ključne besede:

izzivi zdravstva, EU sredstva, javne investicije , zdravstveni ekosistemi

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

European Federation of Nurses Associations (EFN). (2019). SMART4HEALTH: Citizen-centred EU-EHR exchange for personalised health. Retrieved June 15, 2022 from https://efn.eu/?page_id=10687

European Federation of Nurses Associations (EFN). (2020). InteropEHRate. Retrieved June 15, 2022 from https://efn.eu/?page_id=10684

European Commission. (2020). Recovery and Resilience Facility. Retrieved June 15, 2022 from https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recoveryand-resilience-facility_en

European Commission (2021). The European Pillar of Social Rights action plan. https://doi.org./10.2767/89

European Commission. (2022). European Health Data Space. Retrieved June 15, 2022 from https://ec.europa.eu/health/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_en

European Commission. (2022, May 23). European Semester Spring Package: Sustaining a green and sustainable recovery in the face of increased uncertainty. Retrieved June 15, 2022 from https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3182.

Objavljeno

2022-09-15

Kako citirati

De Raeve, P. (2022). Glas medicinskih sester je ključnega pomena za spremembe. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(3), 172–175. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.3.3191

Številka

Rubrike

Uvodnik