Aktivnosti za preprečevanje osamljenosti starejših odraslih v domovih za starejše

sistematični pregled literature

Avtorji

  • Nataša Mlinar Reljić Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0003-1148-0831
  • Mateja Lavbič Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva ulica 5, Celje, Slovenija https://orcid.org/0009-0005-8587-9345
  • Zvonka Fekonja Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-4224-8843
  • Sergej Kmetec Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.3.3201

Ključne besede:

samota, institucionalno varstvo, starejši

Povzetek

Uvod: Osamljenost je mednarodni problem javnega zdravja. Povzroča boleč in skrb vzbujajoč občutek čustvene ali socialne izolacije in je vzrok težavam, povezanim z duševnim zdravjem. Osamljenost je pogosto prisotna pri starejših odraslih, tudi pri tistih, ki bivajo v domovih za starejše. S pregledom literature želimo predstaviti aktivnosti in njihovo učinkovitost pri zmanjševanju osamljenosti pri starejših odraslih v domovihza starejše.
Metode: Izvedli smo sistematični pregled znanstvene literature. Iskanje s ključnimi besedami v angleškem jeziku je potekalo v mednarodnih bazah podatkov: PubMed, CINAHL in SAGE. Za prikaz pregleda ter izbire vključenih člankov smo uporabili diagram poteka. Vključene članke smo kritično ocenili z orodjem Joanna Briggs Institutes in zbrane podatke analizirali po metodi tematske analize.
Rezultati: V končno analizo je bilo vključenih 20 člankov. Oblikovali smo dve glavni temi. Prva tema »aktivnosti za preprečevanje osamljenosti« odraža dve podtemi: gibalne in družabne aktivnosti. Druga tema »vpliv aktivnosti na preprečevanje osamljenosti« prikazuje fizične, psihološke in socialne vplive aktivnosti na preprečevanje osamljenosti.
Diskusija in zaključek: Pri zmanjševanju osamljenosti so najučinkovitejše vodene in usmerjene aktivnosti: telesne vadbe, umetniško ustvarjanje, vrtnarjenje, pogovorne skupine, pa tudi terapija smeha in obujanje spominov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Aromataris, E., & Munn, Z. (2017). Joanna Briggs Institute reviewers' manual (2011 ed.). The Joanna Briggs Institute. Retrieved March 30, 2022 from https://reviewersmanual.joannabriggs.org/

Arrieta, H., Rezola-Pardo, C., Kortajarena, M., Hervás, G., Gil, J., Yanguas, J. J. … Rodriguez-Larrad, A. (2020). The impact of physical exercise on cognitive and affective functions and serum levels of brain-derived neurotrophic factor in nursing home residents: A randomized controlled trial. Maturitas, 131, 72–77. https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2019.10.014 PMid:31787150

Banks, M. R., Willoughby, L. M., & Banks, W. A. (2008). Animal-assisted therapy and loneliness in nursing homes: Use of robotic versus living dogs. Journal of the American Medical Directors Association, 9(3), 173–177. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2007.11.007 PMid:18294600

Barbosa Neves, B., & Baecker, R. (2022). Mixing methods and sciences: A longitudinal cross-disciplinary mixed methods study on technology to address social isolation and loneliness in later life. Journal of Mixed Methods Research, 16(1), 88–113. https://doi.org/10.1177/1558689820977646

Barbosa Neves, B., Franz, R., Judges, R., Beermann, C., & Baecker, R. (2019). Can digital technology enhance social connectedness among older adults: A feasibility study. Journal of Applied Gerontology, 38(1), 49–72. https://doi.org/10.1177/0733464817741369 PMid:29166818

Bettany-Saltikov, J. (2012). How to do a systematic literature review in nursing: A step by step guide. Open University Press. Brady, S., D'Ambrosio, L. A., Felts, A., Rula, E. Y., Kell, K. P., & Coughlin, J. F. (2020). Reducing isolation and loneliness through membership in a fitness program for older adults: Implications for health. Journal of Applied Gerontology, 39(3), 301–310. https://doi.org/10.1177/0733464818807820 PMid:30392420; PMCid:PMC7005930

Braun, V., & Clarke, V. (2021). Thematic analysis. Analysing qualitative data in psychology. Sage Publications. Chiang, K. J., Chu, H., Chang, H. J., Chung, M. H., Chen, C. H., Chiou, H. Y., & Chou, K. R. (2010). The effects of reminiscence therapy on psychological well-being, depression, and loneliness among the institutionalized aged. International Journal of Geriatric Psychiatry, 25(4), 380–388. https://doi.org/10.1002/gps.2350 PMid:19697299

Chu, H. Y., Chen, M. F., Tsai, C. C., Chan, H. S., & Wu, T. L. (2019). Efficacy of a horticultural activity program for reducing depression and loneliness in older residents of nursing homes in Taiwan. Geriatric Nursing, 40(4), 386–391. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2018.12.012 PMid:30792050

Duyan, V., Şahin-Kara, G., Camur Duyan, G., Özdemir, B., & Megahead, H. A. (2017). The effects of group work with institutionalized elderly persons. research on Social Work Practice, 27(3), 366–374. https://doi.org/10.1177/1049731516654572

Ercan-Sahin, N., & Nuran Emiroglu, O. (2018). Quality of life of nursing home residents before and after reminiscence therapy. Educational Gerontology, 44(2/3), 99–107. https://doi.org/10.1080/03601277.2017.1415115

Fakoya, O. A., McCorry, N. K., & Donnelly, M. (2020). Loneliness and social isolation interventions for older adults: A scoping review of reviews. BMC Public Health, 20(1), 1–14. https://doi.org/10.1186/s12889-020-8251-6 PMid:32054474; PMCid:PMC7020371

Gardiner, C., Geldenhuys, G., & Gott, M. (2018). Interventions to reduce social isolation and loneliness among older people: An integrative review. Health and Social Care in the Community, 26(2), 147–157. https://doi.org/10.1111/hsc.12367 PMid:27413007

Gardiner, C., Laud, P., Heaton, T., & Gott, M. (2020). What is the prevalence of loneliness amongst older people living in residential and nursing care homes: A systematic review and meta-analysis. Age and Ageing, 49(5), 748–757. https://doi.org/10.1093/ageing/afaa049 PMid:32396600

Gasteiger, N., Loveys, K., Law, M., & Broadbent, E. (2021). Friends from the future: A scoping review of research into robots and computer agents to combat loneliness in older people. Clinical Interventions in Aging, 16, 941–971. https://doi.org/10.2147/CIA.S282709 PMid:34079242; PMCid:PMC8163580

Gerst-Emerson, K., & Jayawardhana, J. (2015). Loneliness as a public health issue: The impact of loneliness on health care utilization among older adults. American Journal of Public Health, 105(5), 1013–1019. https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.302427 PMid:25790413; PMCid:PMC4386514

Heidari, M., Borujeni, M. G., Rezaei, P., Abyaneh, S. K., & Heidari, K. (2020). Effect of laughter therapy on depression and quality of life of the elderly living in nursing homes. Malaysian Journal of Medical Sciences, 27(4), 119–129. https://doi.org/10.21315/mjms2020.27.4.11 PMid:32863751; PMCid:PMC7444838

Henkel, L. A., Kris, A., Birney, S., & Krauss, K. (2017). The functions and value of reminiscence for older adults in longterm residential care facilities. Memory, 25(3), 425–435. https://doi.org/10.1080/09658211.2016.1182554 PMid:27161334

Hunter, B., & Smith, P. (2007). Emotional labour: Just another buzz word. International Journal of Nursing Studies, 44(6), 859–861. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2006.12.015 PMid:17367794

Kuru Alıcı, N., Zorba Bahceli, P., & Emiroğlu, O. N. (2018). The preliminary effects of laughter therapy on loneliness and death anxiety among older adults living in nursing homes: A nonrandomised pilot study. International Journal of Older People Nursing, 13(4), 1–9. https://doi.org/10.1111/opn.12206 PMid:30004172

Mann, R., Rabiee, P., Birks, Y., & Wilberforce, M. (2020). Identifying Loneliness and Social Isolation in Care Home Residents with Sight Loss: Lessons from Using the De Jong Gierveld Scale. Journal of Long-Term Care, 2020, 167–173. https://doi.org/10.31389/jltc.39

Matto, H. C., Tompkins, C. J., Ihara, E. S., Inoue, M., & Byrd, A. (2015). Results from a music, imagery, and movement treatment intervention in a long-term care facility. Families in Society, 96(4), 277–283. https://doi.org/10.1606/1044-3894.2015.96.32

Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., Shekelle, P., & Stewart, L. A. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015: Elaboration and explanation. BMJ, 349, 1–25. https://doi.org/10.1136/bmj.g7647 PMid:25555855

Page, M., McKenzie, J., Bossuyt, P., Boutron, I., Hoffmann, T., Mulrow, C. … Moher, D. (2021). PRISMA 2020 statement: Updated guidelines for reporting systematic reviews and meta analyses. BMJ, 372, Article 71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71 PMid:33782057; PMCid:PMC8005924

Paolantonio, P., Cavalli, S., Biasutti, M., Pedrazzani, C., & Williamon, A. (2020). Art for ages: The effects of group music making on the wellbeing of nursing home residents. Frontiers in Psychology, 11, 1–14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.575161 PMid:33329220; PMCid:PMC7732664

Plattner, L., Brandstötter, C., & Paal, P. (2022). Loneliness in nursing homes - experience and measures for amelioration: A literature review. Zeitschrift fur Gerontologie und Geriatrie, 55(1), 5–10. https://doi.org/10.1007/s00391-021-01881-z PMid:33856531; PMCid:PMC8789688

Pluye, P., Robert, E., Cargo, M., Bartlett, G., O'Cathain, A., riffiths, F. … Rousseau, M. C. (2011). Proposal: A Mixed Methods Appraisal Tool for systematic mixed studies reviews. Retrieved May 4, 2022 from http://mixedmethodsappraisaltoolpublic.pbworks.com.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence for Nursing Practice (11th ed.). Wolters Kluwer Health.

Prieto-Flores, M. E., Fernandez-Mayoralas, G., Forjaz, M. J., Rojo-Perez, F., & Martinez-Martin, P. (2011). Residential satisfaction, sense of belonging and loneliness among older adults living in the community and in care facilities. Health and Place, 17(6), 1183–1190. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2011.08.012 PMid:21924944

Quan, N. G., Lohman, M. C., Resciniti, N. V., & Friedman, D. B. (2020). A systematic review of interventions for loneliness among older adults living in long-term care facilities. Aging and Mental Health, 24(12), 1945–1955. https://doi.org/10.1080/13607863.2019.1673311 PMid:31602993

Robins, L. M., Hill, K. D., Finch, C. F., Clemson, L., & Haines, T. (2018). The association between physical activity and social isolation in community-dwelling older adults. Aging and Mental Health, 22(2), 175–182. https://doi.org/10.1080/13607863.2016.1242116 PMid:27736192

Simard, J., & Volicer, L. (2020). Loneliness and isolation in long-term care and the COVID-19 pandemic. Journal of the American Medical Directors Association, 21(7), 966–967. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.05.006 PMid:32505516; PMCid:PMC7205644

Teixeira, S. M. A., Coelho, J. C. F., Sequeira, C. A. da C., Lluch i Canut, M. T., & Ferré-Grau, C. (2019). The effectiveness of positive mental health programs in adults: A systematic review. Health and Social Care in the Community, 27(5), 1126–1134. https://doi.org/10.1111/hsc.12776 PMid:31144395

Theurer, A. K., Stone, I. R., Suto, J. M., Timonen, V., Brown, G. S., & Mortenson, W. Ben. (2021). The Impact of peer mentoring on loneliness, depression, and social engagement in long-term care. Journal of Applied Gerontology, 40(9), 1144–1152. https://doi.org/10.1177/0733464820910939 PMid:32228275

Theurer, K., Wister, A., Sixsmith, A., Chaudhury, H., & Lovegreen, L. (2014). The development and evaluation of mutual support groups in long-term care Homes. Journal of Applied Gerontology, 33(4), 387–415. https://doi.org/10.1177/0733464812446866 PMid:24781963

Trybusińska, D., & Saracen, A. (2019). Loneliness in the context of quality of life of nursing home residents. Open Medicine (Poland), 14(1), 354–361. https://doi.org/10.1515/med-2019-0035 PMid:31157300 PMCid:PMC6534106

Tsai, H. H., Tsai, Y. F., Wang, H. H., Chang, Y. C., & Chu, H. H. (2010). Videoconference program enhances social support, loneliness, and depressive status of elderly nursing home residents. Aging and Mental Health, 14(8), 947–954. https://doi.org/10.1080/13607863.2010.501057 PMid:21069600

Tse, M. M. Y., Tang, S. K., Wan, V. T. C., & Vong, S. K. S. (2014). The effectiveness of physical exercise training in pain, mobility, and psychological well-being of older persons living in nursing homes. Pain Management Nursing, 15(4), 778–788. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2013.08.003 PMid:24361207

Westerhof, G. J., Korte, J., Eshuis, S., & Bohlmeijer, E. T. (2018). Precious memories: A randomized controlled trial on the effects of an autobiographical memory intervention delivered by trained volunteers in residential care homes. Aging and Mental Health, 22(11), 1494–1501. https://doi.org/10.1080/13607863.2017.1376311 PMid:28929782

Wu, L.-F., & Koo, M. (2016). Randomized controlled trial of a six-week spiritual reminiscence intervention on hope, life satisfaction, and spiritual well-being in elderly with mild and moderate dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry, 31(2), 120–127. https://doi.org/10.1002/gps.4300 PMid:25965388

Yang, K. (2018). Longitudinal loneliness and its risk factors among older people in England. Critical Studies on Security, 37(1), 12–21. https://doi.org/10.1017/S0714980817000526 PMid:29291754

Prenosi

Objavljeno

2023-07-19

Kako citirati

Mlinar Reljić, N., Lavbič, M., Fekonja, Z., & Kmetec, S. (2023). Aktivnosti za preprečevanje osamljenosti starejših odraslih v domovih za starejše: sistematični pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(3), 184–193. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.3.3201

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)