Razlogi za zapuščanje poklica med medicinskimi sestrami v bolnišnicah

integrativni pregled literature

Avtorji

  • Anita Prelec Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-7674-5357
  • Brigita Skela-Savič Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-1028-5383

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.2.3203

Ključne besede:

zdravstvena nega, izgorelost, zadržanje medicinskih sester, zadovoljstvo na delovnem mestu

Povzetek

Uvod: Pomanjkanje medicinskih sester je odraz starajoče se družbe in večjih potreb uporabnikov zdravstvenih storitev. Nezadovoljstvo medicinskih sester vodi v izgorelost, ki je najpogostejši vzrok za zapuščanje poklica. Namen integrativnega pregleda literature je bil preučiti razloge za odločitve medicinskih sester v bolnišnicah, da zapustijo poklic.
Metode: Uporabili smo integrativni pregled literature. Z uporabo ključnih besed zdravstvena nega, zapuščanje poklica, dejavniki tveganja, izgorelost, zadovoljstvo na delovnem mestu smo pregledali podatkovne baze CINAHL, PubMed in ProQuest Dissertations & Theses Global. Vključili smo raziskave v angleškem jeziku, objavljene med letoma 2011 in 2021. Identificirali smo 1.328 zadetkov, za končno analizo pa uporabili osem virov v polnem besedilu: šest virov iz šestega nivoja in dva vira iz sedmega nivoja izbrane hierarhije dokazov. Za pregled poteka raziskave smo uporabili diagram PRISMA. Zbrane podatke smo obdelali s tematsko integrativno analizo.
Rezultati: S tematsko integrativno analizo smo identificirali 25 kod, ki smo jih združili v štiri podteme in dve temi: (1) družbeno-ekonomski in organizacijski dejavniki, povezani z zapuščanjem poklica; (2) neustrezni delovni pogoji in pomanjkljiva podpora managementa.
Diskusija in zaključek: Kljub aktualnosti teme so raziskave večinoma presečne, intervencijskih raziskav v našem integrativnem pregledu ni. Védenje o zadržanju medicinskih sester v našem kulturnem okolju lahko okrepimo z nacionalnimi retrospektivnimi in prospektivnimi raziskavami, kar nam bo dalo dobra izhodišča tudi za intervencijske raziskave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Aiken, L. H., Sermeus, W., Van den Heede, K., Sloane, D. M., Busse, R., McKee, M. ... Tishelman, C. (2012). Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: Cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. British Medical Journal, 344, Article e1717. https://doi.org/10.1136/bmj.e1717 PMid:22434089; PMCid:PMC3308724

Aveyard, H. (2019). Doing a literature review in health and social care. New York: Open University Press.

Barriball, L., Bremner, J., Buchan, J., Craveiro, I., Dieleman, M., Dix, O. … Sermeus, W. (2015). Recruitment and Retention of the Health Workforce in Europe. Final report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Barrientos-Trigo, S., Vega-Vazquez, L., De Diego-Cordero, R., Badanta-Romero, B., & Porcel-Galvez, A. M. (2018). Interventions to improve working conditions of nursing staff in acute care hospitals: Scoping review. Journal of Nursing Management, 26, 94–107. https://doi.org/10.1111/jonm.12538 Pmid:29327478

Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2012). Systematic approaches to a successful literature review. Thousand Oaks: Sage Publications.

Bragg, S., & Bonner, A. (2015). Losing the rural nursing workforce: Lessons learnt from resigning nurses. The Australian Journal of Rural Health, 23(6), 366–370. https://doi.org/10.1111/ajr.12251 PMid:26683720

Buchan, J., Shaffer, F. A., & Catton, H. (2018). Policy Brief: Nurse Retention. International Centre on Nurse Migration & ICN.

Chang, H. Y., Shyu, Y. I. L., Wong, M. K., Chu, T. L., Lo, Y. Y., & Teng, C. I. (2017). How does burnout impact the three components of nursing professional commitment? Scandinavian Journal of Caring Science, 31(4), 1003–1011. https://doi.org/10.1111/scs.12425 PMid:28439914

Chen, Y. C., Guo, Y. L., Chin, W. S., Cheng, N. Y., Ho, J. J., & Shiao, J. S. (2019). Patient-nurse ratio is related to nurses' intention to leave their job through mediating factors of burnout and job dissatisfaction. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(23), Article 4801. https://doi.org/10.3390/ijerph16234801 PMid:31795420; PMCid:PMC6926757

Cowden, T. L., & Cummings, G. G. (2012). Nursing theory and concept development: A theoretical model of clinical nurses' intentions to stay in their current positions. Journal of Advanced Nursing, 68(7), 1646–1657. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05927.x PMid:22256884

Dobnik, M., Maletič, M., & Skela-Savič, B. (2018). Work- Related stress factors in nurses at Slovenian hospitals: A crosssectional study. Zdravstveno Varstvo, 57(4), 192–200. https://doi.org/10.2478/sjph-2018-0024 PMid:30294360; PMCid:PMC6172526

Feeg, V. D., & Mancino, D. J. (2014). Nursing student loan debt: A secondary analysis of the national student nurses' association annual survey of new graduates. Nursing Economics, 32(5), 231–239.

Fernet, C., Trépanier, S.-G., Demers, M., & Austin, S. (2017). Motivational pathways of occupational and organizational turnover intention among newly registered nurses in Canada. Nursing Outlook, 65(4), 444–454. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2017.05.008 PMid:28641867

Flinkman, M., Isopahkala-Bouret, U., & Salanterä, S. (2013). Young registered nurses' intention to leave the profession and professional turnover in early career: A qualitative case study. ISRN Nursing, 2013, Article 916061. https://doi.org/10.1155/2013/916061 PMid:24027640; PMCid:PMC3762080

Goodare, P. (2017). Literature review: Why do we continue to lose our nurses. Australian Journal of Advanced Nursing, 34(4), 50–55.

Halfer, D. (2012). Job embeddedness factors and retention of nurses with 1 to 3 years of experience. The Journal of Continuing Education in Nursing, 42(10), 468–476. https://doi.org/10.3928/00220124-20110601-02 PMid:21667873

Hayes, L. J., O'Brien-Pallas, L., Duffield, C., Shamian, J., Buchan, J., Hughes, F., Laschinger, H. K., & North, N. (2012). Nurse turnover: A literature review - an update. International Journal of Nursing Studies, 49(7), 887–905. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.10.001 PMid:22019402

Heinen, M. M., Achterberg, T., Schwendimann, R., Zander, B., Matthews, A., Kózka, M. … Schoonhoven, L. (2013). Nurses' intention to leave their profession: A cross sectional observational study in 10 European countries. International Journal of Nursing Studies, 50(2), 174–184. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.09.019 PMid:23107005

Hung, M., & Lam, S. (2020). Antecedents and contextual factors affecting occupational turnover among registered nurses in public hospitals in Hong Kong: A qualitative descriptive study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(11), Article 3834. https://doi.org/10.3390/ijerph17113834 PMid:32481664; PMCid:PMC7312687

Jacobs, S., Van Wyk, R., & Chrysler-Fox, P. (2020). Psychological contract breach and its influence on the job embeddedness of nurses. Africa Journal of Nursing and Midwifery, 22(2), 1–18. https://doi.org/10.25159/2520-5293/6586

Jamal, M. (2014). Professional Commitment among nurses as a moderator of job stress and job performance: An empirical examination in the Middle East. Middle East Journal of Nursing, 8, 3–11. https://doi.org/10.5742/MEJN.2014.92500

Kelly, L. A., Johnson, K. L., Bay, R. C., & Todd, M. (2021). Key elements of the critical care work environment associated with burnout and compassion satisfaction. American Journal Of Critical, 30(2), 113–120. https://doi.org/10.4037/ajcc2021775 PMid:33644798

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije. (2014). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kroezen, M., Dussault, G., Craveiro, I., Dieleman, M., Jansen, C., Buchan, J. … Sermeus, W. (2015). Recruitment and retention of health professionals across Europe: A literature review and multiple case study research. Health policy, 119(12), 1517–1528. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2015.08.003 PMid:26324418

Kwok, C., Bates, K. A., & Ng, E. S. (2016). Managing and sustaining an ageing nursing workforce: Identifying opportunities and best practices within collective agreements in Canada. Journal of Nursing Management, 24(4), 500–511. https://doi.org/10.1111/jonm.12350 PMid:26728348

Labrague, L. J., Petitte, D. M. M., Tsaras, K., Cruz, J. P., Colet, P., & Gloe, D. S. (2018). Organizational commitment and turnover intention among rural nurses in the Philippines: Implications for nursing management. International Journal of Nursing Sciences, 5, 403–408. https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2018.09.001 PMid:3140685;5 PMCid:PMC6626268

Lartey, S., Cummings, G., & Profetto-McGrath, J. (2014). Interventions that promote retention of experienced registered nurses in health care settings: A systematic review. Journal of Nursing Management, 22(8), 1027–1041. https://doi.org/10.1111/jonm.12105 PMid:23758834

Moloney, W., Boxall, P., Parsons, M., & Cheung, G. (2018). Factors predicting Registered Nurses' intentions to leave their organization and profession: A job demands-resources framework. Journal of Advanced Nursing, 74(4), 864– 875. https://doi.org/10.1111/jan.13497 PMid:29117451

Nursing and Midwifery Council. (2017). The NMC Register: 2012/13–2016/17. Retrieved July 13, 2021 from https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/other-publicationsnmc-register-2013-2017.pdf.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D. … Moher D. (2020) The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, Article n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71 PMid:33782057; PMCid:PMC8005924

Phuekphan, P., Aungsuroch, Y., & Yunibhand, J. (2021) A model of factors influencing intention to leave nursing in Thailand. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 25(3), 407–420.

Polit, D. F., (2018). Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice (9th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Rahnfeld, M., Wendsche, J., Ihle, A., Müller, S. R., & Kliegel, M. (2016). Uncovering the care setting-turnover intention relationship of geriatric nurses. European Journal of Ageing, 13(2), 159–169. https://doi.org/10.1007/s10433-016-0362-7 PMid:28804376 PMCid:PMC5550599

Roth, C., Berger, S., Krug, K., Mahler, C., & Wensing, M. (2021). Internationally trained nurses and host nurses' perceptions of safety culture, work-life-balance, burnout, and job demand during workplace integration: A cross-sectional study. BMC Nursing, 20(1), 77. https://doi.org/10.1186/s12912-021-00581-8 PMid:33993868; PMCid:PMC8127287

Sandler, M. (2020). Why are new graduate nurses leaving the profession in their first year of practice and how does this impact on ED nurse staffing: A rapid review of current literature and recommended reading. Canadian Journal of Emergency Nursing, 41(1), 23–24. https://doi.org/10.29173/cjen66

Sasso, L., Bagnasco, A., Catania, G., Zanini, M., Aleo, G., Watson, R., & RN4CAST@IT Working Group. (2019). Push and pull factors of nurses' intention to leave. Journal of Nursing Management, 27(5), 946–954. https://doi.org/10.1111/jonm.12745 PMid:30614593

Saudi Patient Safety Center. (2019). White Paper on Nurse Staffing Levels for Patient Safety and Workforce Safety. Saudi Patient Safety Center.

Scanlan, J. N., & Still, M. (2019). Relationships between burnout, turnover intention, job satisfaction, job demands and job resources for mental health personnel in an Australian mental health service. BMC Health Services Research,19, Article 62. https://doi.org/10.1186/s12913-018-3841-z PMid:30674314; PMCid:PMC6343271

Senek, M., Robertson, S., Ryan, T., King, R., Wood, E., Taylor, B., & Tod, A. (2020). Determinants of nurse job dissatisfaction: Findings from a cross-sectional survey analysis in the UK. BMC Nursing, 19, Article 88. https://doi.org/10.1186/s12912-020-00481-3 PMid:32963498; PMCid:PMC7499408

Silverman, D. (2020). Qualitative Research (5th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Skela Savič, B., Klemenčič Mirazchiyski, E., & Lobe, B. (2021). Perceptions of Slovenian elementary schoolchildren on nursing and nurses: Exploratory study. Nurse Education in Practice, 53, Article 103083. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2021.103083 PMid:34058572

Stone, L., Arneil, M., Coventry, L. Casey, V., S. Moss, Cavadino, A., Laing, B., & McCarthy, A. (2019). Benchmarking nurse outcomes in Australian Magnet® hospitals: Cross-sectional survey. BMC Nurs, 18, Article 62. https://doi.org/10.1186/s12912-019-0383-6 PMid:31827388; PMCid:PMC6892144

Tamata, A. T., Mohammadnezhad, M., & Tamani, L. (2021). Registered nurses' perceptions on the factors affecting nursing shortage in the Republic of Vanuatu Hospitals: A qualitative study. PLoS ONE 16(5), Article e0251890. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251890 PMid:34015024; PMCid:PMC8136713

UNPFA, WHO & ICM. (2021). State of the World's Midwifery 2021. Retrieved July, 21, 2021 from https://www.unfpa.org/publications/sowmy-2021UNFPASoWMy2021-ExecSumweb-ENv430.pdf.

Vaismoradi, M., Turunen, H. & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing & Health Sciences, 15(3), 398–405. https://doi.org/10.1111/nhs.12048 PMid:23480423

White, E. M., Aiken, L. H., & McHugh, M. D. (2019). Registered Nurse Burnout, Job Dissatisfaction, and Missed Care in Nursing Homes. Journal of the American Geriatrics Society, 67(10), 2065–2071. https://doi.org/10.1111/jgs.16051PMid:31334567; PMCid:PMC6800779

Wiskow, C., Albreht, T., & de Pietro, C. (2016). How to create an attractive and supportive working environment for health professionals: Health systems and policy analysis. World Health Organization. Retrieved from: January 13, 2021 from https://apps.who.int/iris/handle/10665/332034

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

World Health Organization (WHO). (2016). Global strategy on human resources for health: Workforce 2030. Retrieved July 21, 2021 from http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250368/1/9789241511131-eng.pdf?ua=1.

World Health Organization & International Council of Nurses. (2020). State of the World's Nursing 2020: Investing in Education, Jobs and Leadership. Retrieved July 20, 2021 from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331677

World Health Organization (WHO). (2021). Health workforce: Strategic directions for nursing and midwifery. Retrieved July, 20, 2021 from: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_13-en.pdf.

Prenosi

Objavljeno

2023-06-23

Kako citirati

Prelec, A., & Skela-Savič, B. (2023). Razlogi za zapuščanje poklica med medicinskimi sestrami v bolnišnicah: integrativni pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(2), 117–129. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.2.3203

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>