Dejavniki, ki opredeljujejo vedenje moških glede vključitve v presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb na debelem črevesu in danki

kvalitativna analiza

Avtorji

  • Vesna Jašić Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • Sabina Ličen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-8795-7985
  • Mirko Prosen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.4.3216

Ključne besede:

kolorektalni rak, presejalni testi, odziv, mačizem

Povzetek

Uvod: Odzivnost moških na Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki je še vedno nižja kot  pri ženskah. Namen raziskave je bil pridobiti vpogled v osebno perspektivo moških, ki opredeljuje njihovo vedenje glede vključitve v presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb na debelem črevesu in danki.
Metode: Raziskava temelji na kvalitativni metodologiji. Na namenskem vzorcu devetih moških, starih med 50 in 74 let, ki so bili ciljano povabljeni v presejalni program Svit in so  imeli izkušnjo z njim, so bili izvedeni delno strukturirani intervjuji. Raziskava je potekala med majem in junijem leta 2022. Podatki so bili analizirani s tematsko analizo vsebine.
Rezultati: S kvalitativno analizo podatkov smo ugotovljene kode razporedili v štiri teme, ki opredeljujejo percepcijo in vedenje moških, kar vpliva na njihov odziv na program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka moških: (1) doživljanje zdravstvene oskrbe; (2) znanje, stališča in  prepričanja o presejalnem programu Svit; (3) doživljanje presejalnega programa Svit; (4) vpliv družbenega okolja na odzivnost na presejalni program Svit.
Diskusija in zaključek: Ugotovitve kažejo, da so vzroki za vključevanje v program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka moških različni in so ključnega pomena za zgodnje odkrivanje raka in manjšo umrljivost zaradi bolezni. Ugotovitve raziskave kažejo, da imajo moški prisoten  sindrom bele halje in odpora do zdravstvenih pregledov. Pri večini so prisotni strah, neznanje in pomembnost  vzdrževanja »mačo imidža«. Nadaljnje raziskovanje bi moralo vključevati vpliv promocije načrtovanih presejalnih programov na odziv moških na presejalni program. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Bhurgri, H., & Samiullah, S. (2017). Colon cancer screening: Is it time yet. Journal of the College of Physicians and Surgeons, 27(6), 327–328. PMid:28689518

Bass, S. B., Gordon, T. F., Ruzek, S. B., Wolak, C., Ward, S., Paranjape, A., ... Ruggieri, D. G. (2011). Perceptions of colorectal cancer screening in urban African American clinic patients: Differences by gender and screening status. Journal of Cancer Education, 26(1), 121–128. https://doi.org/10.1007/s13187-010-0123-9 PMid:20443096; PMCid:PMC2974023

Državni program obvladovanja raka (DPOR) 2022–2026. (2022). Državni program obvladovanja raka v Sloveniji. Retrieved May 15, 2023 from https://www.onko-i.si/fileadmin/user_upload/Drzavni_program_obvladovanja_raka_2022-2026.pdf

Earl, V., Beasley, D., Ye, C., Halpin, S. N., Gauthreaux, N., Escoffery, C., & Chawla, S. (2022). Barriers and facilitators to colorectal cancer screening in African-american men. Digestive Diseases and Sciences, 67(2), 463–472. https://doi.org/10.1007/s10620-021-06960-0 PMid:33811563

Gibson, W. J., & Brown, A. (2009). Working with qualitative data (p. 127). London: Sage. https://doi.org/10.4135/9780857029041

Getrich, C. M., Sussman, A. L., Helitzer, D. L., Hoffman, R. M., Warner, T. D., Sánchez, V. … RIOS Net Clinicians. (2012). Expressions of machismo in colorectal cancer screening among New Mexico Hispanic subpopulations. Qualitative Health Research, 22(4), 546–559. https://doi.org/10.1177/1049732311424509 PMid:22138258; PMCid:PMC3636712

Honein-AbouHaidar, G. N., Kastner, M., Vuong, V., Perrier, L., Daly, C., Rabeneck, L., Straus, S., & Baxter, N. N. (2016). Systematic review and meta-study synthesis of qualitative studies evaluating facilitators and barriers to participation in colorectal cancer screening. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 25(6), 907–917. https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-15-0990 PMid:27197277

Kaae, S., & Traulsen, J.M. (2015). Qualitative methods in pharmacy practice research. In B. Zaheen (Ed.), Pharmacy Practice Research Methods (pp. 49−68). Zuidlaren: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14672-0_4.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije. (2014). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Molina-Barceló, A., Salas Trejo, D., Peiró-Pérez, R., & Málaga López, A. (2011). To participate or not: Giving voice to gender and socio-economic differences in colorectal cancer screening programmes. European Journal of Cancer Care, 20(5), 669–678. https://doi.org/10.1111/j.1365-2354.2011.01263.x PMid:21771129

Nacionalni inštitut za javno zdravje [NIJZ]. (2020). Udeležba v presejalnih programih lahko reši življenje. Retrieved July 7, 2022 from https://www.nijz.si/sl/udelezba-v-presejalnih-programihlahko-resi-zivljenje.

Oster, C., McGuiness, C., Duncan, A., & Turnbull, D. (2015). Masculinity and men’s participation in colorectal cancer screening. Psychology of Men & Masculinity, 16(3), 254–263. https://doi.org/10.1037/a0038154

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2020). Nursing research. Philadelphia: Wolter Kluwer Health.

Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description. Research in Nursing and Health, 23(4), 334−340. https://doi.org/10.1002/1098-240X(200008)23:4<334::AIDNUR9>3.0.CO;2-G PMid:10940958

Nacionalni inštitut za javno zdravje. (2019). Program Svit: 10 let presejanja raka debelega črevesa in danke v Sloveniji. Zbornik ob 10. obletnici delovanja Programa Svit. Retrieved July 7, 2022 from https://www.program-svit.si/wp-content/uploads/2019/03/SVIT-10-LET.pdf

Ministrstvo za zdravje RS. (2021). Program SVIT. Retrieved 15 January 2022, from https://www.program-svit.si/

Saab, M. M., Reidy, M., Hegarty, J., O'Mahony, M., Murphy, M., Von Wagner, C., & Drummond, F. J. (2018). Men's informationseeking behavior regarding cancer risk and screening: A metanarrative systematic review. Psycho-Oncology, 27(2), 410–419. https://doi.org/10.1002/pon.4506 PMid:28728212

Sentell, T. L., Tsoh, J. Y., Davis, T., Davis, J., & Braun, K. L. (2015). Low health literacy and cancer screening among Chinese Americans in California: A cross-sectional analysis. BMJ Open, 5(1), Article e006104. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-006104 PMid:25564140; PMCid:PMC4289731

Sørensen, K., 2013. Health literacy: A neglected European public health disparity (doctoral thesis) (pp. 103–181). Maastricht: Universitaire Pers Maastricht, Faculty of health, Medicine, and Life Sciences.

Steen, M., & Roberts, T. (2011). The Handbook of midwifery research (pp. 73−101). Oxford: Wiley-Blackwell.

Springer, K. W., & Mouzon, D. M. (2011). “Macho men” and preventive health care: Implications for older men in different social classes. Journal of Health and Social Behavior, 52(2), 212–227. https://doi.org/10.1177/0022146510393972 PMid:21490311

Register raka Republike Slovenije. (2021). Retrieved January 15 2022 from http://www.slora.si

Zadnik, V., Žagar, T., Lokar, K., Tomšič, S., Duratovič, A. … Bric, N. & Zakotnik, B. (2021). Preživetje bolnikov z rakom v Sloveniji. Onkologija, 15(1), 42–47. https://doi.org/10.25670/oi2021-004on

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), 2191–2194. Retrieved from http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/DoH-Oct2013-JAMA.pdf PMid:24141714

Yin, K. R. (2016). Qualitative research from start to finish. New York: The Guilford Press.

Prenosi

Objavljeno

2023-12-18

Kako citirati

Jašić, V., Ličen, S., & Prosen, M. (2023). Dejavniki, ki opredeljujejo vedenje moških glede vključitve v presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb na debelem črevesu in danki: kvalitativna analiza. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(4), 287–293. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.4.3216

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>