Izkušnje in doživljanje mater v zvezi z dojenjem in podpora diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu

kvalitativna raziskava

Avtorji

  • Valentina Berlec Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik, Slovenija https://orcid.org/0009-0004-6107-2742
  • Jožica Ramšak Pajk Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.4.3224

Ključne besede:

pričakovanja, stres, opolnomočenje, psihološka podpora

Povzetek

Uvod: Prva izkušnja z dojenjem je za mater soočanje s svojim telesom, občutki in učenje ob lastni izkušnji. V tem procesu mati potrebuje podporo in zdravstvenovzgojne  nasvete zdravstvenih delavcev. Namen raziskave je bil raziskati doživljanja in izkušnje mater pri vzpostavljanju in vzdrževanju dojenja ter kako so ob tem doživljale podporo diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu.
Metode: Uporabljena je bila kvalitativna opisna raziskava. Na namenskem vzorcu osmih mater, ki so dojile in katerih  otroci so bili stari vsaj štiri mesece, vendar ne več kot dve leti, z različnimi poteki dojenja, so bili opravljeni intervjuji z delno strukturiranim vprašalnikom. Intervjuvanke so bile v povprečju stare 30 let. Pridobljeni podatki so bili analizirani z vsebinsko analizo.
Rezultati: Identificirane so bile tri kategorije: (1) doživljanje in izkušnje mater; (2) podpora pri dojenju in (3) vključevanje diplomiranih medicinskih sester v patronažnem varstvu. Ugotovljeno je bilo, da so predstave, ki jih imajo matere o dojenju, pogosto idealizirane, in da za vzpostavitev ter vzdrževanje dojenja potrebujejo strokovno podprte informacije in podporo.
Diskusija in zaključek: Matere dojenje doživljajo zelo raznoliko in individualno, predvsem pa zelo čustveno in psihično stresno, ko ne poteka, kot bi si želele. Strokovna  pomoč diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu pri podpori dojenja se jim zdi zelo pomembna. Ključno je, da si ta vzame dovolj časa, da mater vodi in jo uči, kako postati samostojna pri dojenju. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Andrews, T., & Knaak, S. (2013). Medicalized mothering: Experiences with breastfeeding in Canada and Norway. The Sociological Review, 61(1), 88–110. https://doi.org/10.1111/1467-954X.12006

Beggs, B., Koshy, L., & Neiterman, E. (2021). Women's perceptions and experiences of breastfeeding: A scoping review of the literature. BMC Public Health, 21, Article 2169. https://doi.org/10.1186/s12889-021-12216-3 PMid:34836514; PMCid:PMC8626903

Blixt, I., Johansson, M., Hildingsson, I., Papoutsi, Z., & Rubertsson, C. (2019). Women's advice to healthcare professionals regarding breastfeeding: “offer sensitive individualized breastfeeding support”: An interview study. International Breastfeeding Journal, 14, Article 51. https://doi.org/10.1186/s13006-019-0247-4 PMid:31889974; PMCid:PMC6916109

Chambers, A., Emmott, EH., Myers, S., & Page, AE. (2023). Emotional and informational social support from health visitors and reastfeeding outcomes in the UK. International Breastfeeding Journal, 18(1), Article 14. https://doi.org/10.1186/s13006-023-00551-7 PMID: 36882844; PMCID: PMC9990566.

Černe Kržišnik, N., & Prosen, M. (2019). Rojstvo nedonošenega otroka in podpora zdravstvenih delavcev z vidika mater: deskriptivna fenomenološka raziskava. Obzornik zdravstvene nege, 53(3), 200–210. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.3.750

Debevec, A. D., & Evanson, T. A. (2016). Improving breastfeeding support by understanding women's perspectives and emotional experiences of breastfeeding. Nursing for Women's Health, 20(5), 464–474. https://doi.org/10.1016/j.nwh.2016.08.008 PMid:27719776

Drglin, Z., Fajdiga Turk, V., & Krotec, I. (2022). Svetovni teden dojenja 2022. Ljubljana. Nacionalni inštitut za javno zdravje. Retrieved April 2, 2023 from https://nijz.si/zivljenjski-slog/prehrana/svetovni-teden-dojenja-2022/

Eržen, M. (2016). Vloga patronažnega zdravstvenega varstva pri podpori dojenju. In B. Bratanič (Ed.), Spodbujanje in podpora dojenju: modularni tečaj za osebje zdravstvenih ustanov, za Slovenijo priredil Nacionalni odbor UNICEF-a Slovenija za spodbujanje dojenja (p. 162). Ljubljana: Slovenska fundacija za UNICEF.

Flokstra Zemljarič, J., Drglin, Z., & Gabrijelčič Blenkuš, M. (2014). Dejavniki, ki vplivajo na prakse dojenja v osrednji slovenski regiji. In: B. Bratanič, (Ed.), Dojenje – zmaga za vse življenje: dojenje iz prakse za prakso: zbornik prispevkov. Laško, 3. oktober 2014 (pp. 29–37). Ljubljana: Slovenska fundacija za UNICEF.

Fox, R., McMullen, S., & Newburn, M. (2015). UK women's experiences of breastfeeding and additional breastfeeding support: A qualitative study of Baby Café services. BMC Pregnancy Childbirth, 15, Article 147. https://doi.org/10.1186/s12884-015-0581-5

Greif, P., & Poljanec, A. (2016). Preplet dojenja in čustev: prostor razvoja uspešnega dojenja. In B. Bratanič, (Ed.), 9. mednarodni simpozij o dojenju in laktaciji, Dojenje: ključ do trajnostnega razvoja: zbornik prispevkov. Laško, 7.–8. oktober 2016 (pp. 127–143). Ljubljana: Slovenska fundacija za UNICEF.

Hale, R. (2013). Infant nutrition and the benefits of breastfeeding. British Journal of Midwifery, 15(6), 368–371. https://doi.org/10.12968/bjom.2007.15.6.23684

Hoddinott, P. (2014). Komunikacija in podpora dojenju: kaj pomaga in kaj jo ovira? In B. Bratanič, (Ed.), Dojenje – zmaga za vse življenje: dojenje iz prakse za prakso: zbornik prispevkov. Laško, 3. oktober 2014 (pp. 39–47). Ljubljana: Slovenska fundacija za UNICEF.

Kodeks etike mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN). (2022). Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije-Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ljubljana.

Krajnc, K. (2019). Dojenje in pomen podpornih skupin (diplomsko delo). Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta. Ljubljana.

Lucchini-Raies, C., Márquez Doren, F., Garay Unjidos, N., Contreras Véliz, J., Jara Suazo, D., Calabacero Florechaes, C., Campos Romero, S., & Lopez-Dicastillo, O. (2019). Care during breastfeeding: Perceptions of mothers and health professionals. Investigación y Educación en Enfermería, 37(2). https://doi.org/10.17533/udea.iee.v37n2e09 PMid:31487446; PMCid:PMC7871484

Marshall, J. L., Ross, S., Buchanan, P., & Gavine, A. (2021). Providing effective evidence based support for breastfeeding women in primary. British Medical Journal, 375, Article e065927. https://doi.org/10.1136/bmj-2021-065927 PMid:34725097

McFadden, A., Gavine, A., Renfrew, M., Wade, A., Buchanan, P., Taylor, J. L. … MacGillivray, S. (2017). Support for healthy breastfeeding mothers with healthy term babies. Cochrane Database of Systematic Review, 2, Article CD001141. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001141.pub5 PMid:28244064; PMCid:PMC6464485

Nacionalni inštitut za javno zdravje. (NIJZ). (2019). Opolnomočimo starše, omogočimo dojenje. Retrieved March 25, 2023 from https://www.nijz.si/sl/opolnomocimo-starseomogocimo-dojenje

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). (2021). Navodilo za izvajanje, beleženje in obračunavanje storitev v patronažnem varstvu. Retrieved April 2, 2023 from https://nijz.si/wpcontent/uploads/2020/12/navodila-patronaza.pdf

Polit, D.F., & Beck, C.T. 2017. Nursing Research: generating and assessing evidence for nursing practice. 10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.

Predanič, A. (2016). Uspešnost dojenja po odpustu iz novorojencem prijazne porodnišnice v Brežicah (magistrsko del). Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Ljubljana.

Ramšak Pajk, J., & Ljubič A. (Eds). 2016. Priporočila obravnave pacientov v patronažnem varstvu za diplomirane medicinske sestre. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Regan, P., & Ball, E. (2021). Breastfeeding mothers' experiences: The ghost in the machine. Qualitative Health Research, 23(5), 679–688. https://doi.org/10.1177/1049732313481641

Santacruz-Salas, E., Aranda-Reneo, I., Segura-Fragoso, A., Cobo-Cuenca, A. I., Laredo-Aguilera, J. A., & Carmona-Torres, J. M. (2019). Mother's expectations and factors influencing exclusive breastfeeding during the first 6 months. International Journal of Environmental Research & Public Health, 17(1), Article 77. https://doi.org/10.3390/ijerph17010077 PMid:31861896; PMCid:PMC6981479

Shakya, P., Kunieda, M. K., Koyama, M., Rai, S. S., Miyaguchi, M., Dhakal, S., Dhakal, S. ...Jimba M (2017). Effectiveness of community-based peer support for mothers to improve their breastfeeding practices: A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE, 12(5), Article e0177434. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177434 PMid:28510603; PMCid:PMC5433692

Skale, C. (2015). Kako svetovati materam, ko pri dojenju nastanejo težave. In A. Ljubič & M. Oštir, (Eds.), Zdravstvena nega zdravega in bolnega dojenčka: zbornik predavanj. Otočec, oktober 2015 (pp. 35–39). Ljubljana: Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Skale, C. (2018). Kje doječe matere iščejo pomoč pri dojenju in kakšne nasvete dobijo? In B. Bratanič, (Ed.), 10. mednarodni simpozij o dojenju in laktaciji, Dojenje: dober temelj za življenje: zbornik prispevkov. Laško, 28.–29. september 2018 (pp. 39–49). Ljubljana: Slovenska fundacija za UNICEF.

Tekauc Golob, A. (2022). Prednosti dojenja in hranjenja z materinim mlekom za otroka. Slovenska pediatrija, 29(4), 180−184. https://doi.org/10.38031/ slovpediatr-2022-4-01.

Učakar, M. (2013). Patronažne medicinske sestre in dojenje (magistrsko delo). Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Maribor.

UNICEF. (2018). WHO and UNICEF issue new guidance to promote breastfeeding in health facilities globally. Retrieved March 25, 2021 from https://www.who.int/news/item/11-04-2018-who-and-unicef-issue-new-guidance-to-promotebreastfeeding-in-health-facilities-globally

UNICEF. (2021). Koristi dojenja. Retrieved March 25, 2021 from https://dojenje.unicef.si/koristi-dojenja/

Valenčič, H. (2017). Dejavniki, ki zmanjšujejo uspešnost dojenja pri otročnicah in vloga medicinskih sester (diplomsko delo). Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Ljubljana.

Vettorazzi, R., & Hoyer, S. (2020). Uspešno dojenje za dobro zdravje otrok in mater. Ljubljana: Slovenska fundacija za UNICEF.

Vogrinc, J. (2013). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Whelan, B., & Kearney, J.M. (2015). Breast-feeding support in Ireland: A qualitative study of health-care professionals' and women's views. Public Health Nutrition, 18(12), 2274–2282. https://doi.org/10.1017/S1368980014002626 PMid:25435017; PMCid:PMC10271653

World Health Organization. (WHO), n.d. Infant and young child feeding. Retrieved March 25, 2021 from https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/infant-and-young-child-feeding

Zdravstveni dom Ljubljana, n.d. Spremljanje dojenja. Retrieved March 25, 2021 from https://intranet.zd-lj.si/egroupware/login.php?phpgw_forward=%252Findex

Prenosi

Objavljeno

2023-12-18

Kako citirati

Berlec, V., & Ramšak Pajk, J. (2023). Izkušnje in doživljanje mater v zvezi z dojenjem in podpora diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu: kvalitativna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(4), 266–275. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.4.3224

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>