Pametne tehnologije v izobraževanju medicinskih sester

kvalitativna raziskava

Avtorji

  • Simona Hvalič Touzery Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-6310-9324
  • Mojca Šetinc Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0009-0005-8523-3149

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.4.3232

Ključne besede:

telemedicina, socialna robotika, teleoskrba, zdravstvena nega, formalno izobraževanje

Povzetek

Uvod: Nagel tehnološki razvoj v zdravstvu neposredno vpliva na zdravstveno nego in na poklic medicinske sestre in zdravstvenika. Manko znanja med medicinskimi sestrami  o raznolikih novih tehnologijah v zdravstvu predstavlja izziv na področju zdravstvene nege in  kakovostne oskrbe pacientov. Namen raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri so vsebine s področja pametnih tehnologij vključene v visokošolsko izobraževanje bodočih diplomiranih medicinskih sester v Sloveniji.
Metode: Zbiranje učnih načrtov prek spletnih strani osmih visokošolskih institucij in osebnega stika s fakultetami in nosilci posameznih predmetov je potekalo v januarju in februarju 2023. Analizirali smo dvajset učnih predmetov, ki so ustrezali vključitvenim kriterijem. Uporabili smo kvalitativni raziskovalni način z eksplorativno metodo, ki smo jo združevali z elementi vsebinske analize in vizualizacijske metode.
Rezultati: V učnih načrtih predmetov s področja informatike in informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) smo prepoznali šest vsebinskih sestavnih delov: pametne tehnologije, osnove IKT in informatike, IKT v  zdravstvenem izobraževanju, IKT v zdravstvu, e-zdravje in druge vsebine s področja IKT. Pametne tehnologije so redko vključene v predmete na prvi in na drugi stopnji izobraževanja v zdravstveni negi.
Diskusija in zaključek: V učnih programih slovenskih visokošolskih zavodov s področja zdravstvene nege močno primanjkuje vsebin s področja pametnih tehnologij. Glede na naglo širjenje digitalizacije v zdravstvu in pomembno vlogo medicinskih sester pri uvajanju in uporabi te vrste tehnologij v praksi bi bilo v prihodnje treba narediti korak naprej in v učne načrte visokošolskih institucij na področju zdravstvene nege ter v dodatna usposabljanja za medicinske sestre vključiti več poglobljenih vsebin s tega področja in jih tako obogatiti z naprednimi znanji in spretnostmi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

American Association of Colleges of Nursing. (2021). The Essentials: Core Competencies for Professional Nursing Education. Retrieved January 26, 2023 from https://www.aacnnursing.org/Portals/42/AcademicNursing/pdf/Essentials-2021.pdf

Barnard, A. (2017). Technology and professional empowerment in nursing. In J. Daly, S. Speedy, & D. Jackson (Eds.), Contexts of nursing: An introduction (5th ed., pp. 235–252). Australia: Elsevier. Retrieved January 27, 2023 from https://eprints.qut.edu.au/109062/

Botin, L., Bertelsen, P., & Nohr, C. (2017). Sustainable and viable introduction of tele-technologies in healthcare: A partial two-sided market approach. In V. Vimarlund (Ed.), E-Health Two-Sided Markets (pp. 93–123). London: Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805250-1.00008-3

Cidell, J. (2010). Content clouds as exploratory qualitative data analysis. Area, 42(4), 514–523. https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2010.00952.x

Diaconu, M., Racovita, L. D., Carbonero Munoz, D., & Faubert, S. J. (2020). Social work educators' perceived barriers to teaching with technology: The impact on preparing students to work with younger clients. Social Work Education, 39(6), 785–812. https://doi.org/10.1080/02615479.2019.1683155

Erickson, C. E., Fauchald, S., & Ideker, M. (2015). Integrating telehealth into the graduate nursing curriculum. The Journal for Nurse Practitioners, 11(1), e1–e5. https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2014.06.019

Estes, J. S. (2017). Teacher preparation programs and learnercentered, technology-integrated instruction. In Handbook of Research on Learner-Centered Pedagogy in Teacher Education and Professional Development (pp. 85–103). PA: IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0892-2.ch005

Eurocarers. (2018). Enabling carers to care. An EU Strategy to support and empower informal carers. Retrieved May 6, 2022 from https://eurocarers.org/eu-strategy-to-support-and- empowerinformal-carers-across-europe/

Eurocarers. (2019). Information & Communication Technology (ICT) for informal carers: Position Paper. Retrieved November 5, 2022 from https://eurocarers.org/publications/informationcommunication-technology-ict-for-informal-carers/Fiche_ICT-2020_web.pdf

European Commission. (n.d.). Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk (ECTS). Retrieved February 1, 2023 from https://education.ec.europa.eu/sl/education-levels/highereducation/inclusive-and-connected-higher-education/europeancredit-transfer-and-accumulation-system

Franssen, W. M. A., Franssen, G. H. L. M., Spaas, J., Solmi,F., & Eijnde, B. O. (2020). Can consumer wearable activity tracker-based interventions improve physical activity and cardiometabolic health in patients with chronic diseases? A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. International Journal of Behavioral Nutrition & Physical Activity, 17(1), 57–77. https://doi.org/10.1186/s12966-020-00955-2 PMid: 32393357; PMCid: PMC7216601

Ge, Q., Jordan, E. J., Kim, M., & Shen, L. (2020). Returns to job satisfaction in the presence of horizontal mismatch. Applied Economics, 52(27), 2913–2930. https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1696941

Glinkowski, W., Pawłowska, K., & Kozłowska, L. (2013). Telehealth and telenursing perception and knowledge among university students of nursing in Poland. Telemedicine Journal and E-Health, 19(7), 523–529. https://doi.org/10.1089/tmj.2012.0217 PMid:23650941; PMCid:PMC3700067

Glomsas, H. S., Knutsen, I. R., Fossum, M., & Halvorsen, K. (2020). User involvement in the implementation of welfare technology in home care services: The experience of health professionals-A qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 29(21/22), 4007–4019. https://doi.org/10.1111/jocn.15424 PMid:33463827

Guise, V., & Wiig, S. (2017). Perceptions of telecare training needs in home healthcare services: A focus group study. BMC Health Services Research, 17(1), Article 164. https://doi.org/10.1186/s12913-017-2098-2 PMid:28231852; PMCid:PMC5324329

Gustafsson, C., Svanberg, C., & Mullersdorf, M. (2015). Using a robotic cat in dementia care: A pilot study. Journal of Gerontological Nursing, 41(10), 46–56. https://doi.org/10.3928/00989134-20150806-44 PMid:26488255

Hawkins, S. Y. (2012). Telehealth nurse practitioner student clinical experiences: An essential educational component for today's health care setting. Nurse Education Today, 32(8), 842–845. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2012.03.008 PMid:22503296

Holden, R. J., Asan, O., Wozniak, E. M., Flynn, K. E., & Scanlon, M. C. (2016). Nurses' perceptions, acceptance, and use of a novel in-room pediatric ICU technology: Testing an expanded technology acceptance model. BMC Medical Informatics and Decision Making, 16(1), 1–10. https://doi.org/10.1186/s12911-016-0388-y PMid:27846827; PMCid:PMC5109818

Hofmann, B. (2013). Ethical challenges with welfare technology: A review of the literature. Science and Engineering Ethics, 19(2), 389–406. https://doi.org/10.1007/s11948-011-9348-1 PMid:22218998

Honey, M. L. L., Skiba, D. J., Procter, P., Foster, J., Kouri, P., & Nagle, L. M. (2017). Nursing informatics competencies for entry to practice: The perspective of six countries. Studies in Health Technology and Informatics, 232, 51–61. https://doi.org/10.3233/978-1-61499-738-2-51

Hui, K. Y., Haines, C., Bammann, S., Hallandal, M., Langone, N., Williams, C., & McEvoy, M. (2021). To what extent is telehealth reported to be incorporated into undergraduate and postgraduate allied health curricula: A scoping review. PLoS ONE, 16(8), 1–18. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256425 PMid:34411171; PMCid:PMC8376028

Hvalič-Touzery, S., Skela-Savič, B., Macrae, R., Jack-Waugh, A., Tolson, D., Hellstrom, A., … Pesjak, K. (2018). The provision of accredited higher education on dementia in six European countries: An exploratory study. Nurse Education Today, 60, 161–169. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.10.010

PMid:29132018

International Council of Nurses. (2021). The ICN code of ethics for nurses. Revised 2021. Geneva, Switzerland: International Council of Nurses (ICN). Retrieved January 26, 2023 from https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/ICN_Codeof-Ethics_EN_Web.pdf

Krygier, J., & Wood, D. (2009). Ce n'est pas le monde (This is not the world). In Rethinking maps: New frontiers in cartographic theory (pp. 189–219). London: Routledge. Retrieved February 1, 2023 from https://www.academia.edu/25126443/11_Ce_n_est_pas_le_monde_This_is_not_the_world_

Lukasik, S., Tobis, S., Kropinska, S., & Suwalska, A. (2020). Role of assistive robots in the care of older people: Survey study among medical and nursing students. Journal of Medical Internet Research, 22(8), Article e18003. https://doi.org/10.2196/18003 PMid:32784187; PMCid:PMC7450386

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. (2020). Visoko šolstvo v Sloveniji. Študijski programi: iskanje in brskanje po študijskih programih. Retrieved January 22, 2023, from https://portal.evs.gov.si/studijski-programi-iskanje

Mannheim, I., Wouters, E. J. M., Boekel, L. C. van, & Zaalen, Y. van. (2021). Attitudes of Health care professionals toward older adults' abilities to use digital technology: Questionnaire study. Journal of Medical Internet Research, 23(4), Article e26232. https://doi.org/10.2196/26232 PMid:33881408; PMCid: PMC8100887

Mishna, F., Milne, E., Bogo, M., & Pereira, L. F. (2021). Responding to COVID-19: New trends in social workers' use of information and communication technology. Clinical Social Work Journal, 49(4), 484–494. https://doi.org/10.1007/s10615-020-00780-x PMid:33250542; PMCid:PMC7683585

Moyle, W., Bramble, M., Jones, C., & Murfield, J. (2018). Care staff perceptions of a social robot called Paro and a look-alike Plush Toy: A descriptive qualitative approach. Aging & Mental Health, 22(3), 330–335. https://doi.org/10.1080/13607863.2016.1262820 PMid:27967207

Nes, A. A. G., Steindal, S. A., Larsen, M. H., Heer, H. C., Larum- Onsager, E., & Gjevjon, E. R. (2021). Technological literacy in nursing education: A scoping review. Journal of Professional Nursing, 37(2), 320–334. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2021.01.008 PMid:33867086

Nissen, R. M., & Brockevelt. (2016). The effect of education on student perceptions about telehealth. International Journal of Health Sciences, 4(4), 5–10. https://doi.org/10.15640/ijhs.v4n4a2

Papadopoulos, I., Koulouglioti, C., & Ali, S. (2018). Views of nurses and other health and social care workers on the use of assistive humanoid and animal-like robots in health and social care: A scoping review. Contemporary Nurse, 54(4/5), 425–442. https://doi.org/10.1080/10376178.2018.1519374 PMid:30200824

Prevodnik, K., Hvalič-Touzery, S., Dolničar, V., Zaletel, J., Laznik, J., & Petrovčič, A. (2022). Izkušnje kronično obolelih pacientov s telemedicinsko obravnavo v ambulantah družinske medicine: Analiza fokusnih skupin. Obzornik zdravstvene nege, 56(4), 246–263. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.4.3150

Raja, M., Bjerkan, J., Kymre, I. G., Galvin, K. T., & Uhrenfeldt, L. (2021). Telehealth and digital developments in society that persons 75 years and older in European countries have been part of: A scoping review. BMC Health Services Research, 21(1), Article 1157. https://doi.org/10.1186/s12913-021-07154-0 PMid:34696789; PMCid:PMC8546957

Rantanen, T., Lehto, P., Vuorinen, P., & Coco, K. (2018). Attitudes towards care robots among Finnish home care personnel: A comparison of two approaches. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(2), 772–782. https://doi.org/10.1111/scs.12508 PMid:28833309

Rantanen, T., & Toikko, T. (2017). Employees' attitudes towards welfare technology in substance abuse treatment in Finland. Nordisk Alkohol & Narkotikatidskrift, 34(2), 131–144. https://doi.org/10.1177/1455072517691060 PMid:32934477; PMCid:PMC7450862

Rasouli, O., Husby, V. S., Witso, A. E., Rostad, M., Aasan, S., Slettahjell, L., & Kvam, L. (2022). Using welfare technology for individuals with intellectual disabilities. Expectations, experiences, and challenges of intellectual disability nursing students during clinical placement. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, In Press, 1–7. https://doi.org/10.1080/17483107.2022.2091169 PMid:35771748

Risling, T. (2017). Educating the nurses of 2025: Technology trends of the next decade. Nurse Education in Practice, 22, 89–92. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2016.12.007 PMid:28049072

Rutledge, C. M., Kott, K., Schweickert, P. A., Poston, R., Fowler, C., & Haney, T. S. (2017). Telehealth and eHealth in nurse practitioner training: Current perspectives. Advances in Medical Education and Practice, 8, 399–409. https://doi.org/10.2147/AMEP.S116071 PMid:28721113; PMCid:PMC5498674

Saborowski, M., & Kollak, I. (2015). "How do you care for technology?": Care professionals' experiences with assistive technology in care of the elderly. Technological Forecasting and Social Change, 93, 133–140. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2014.05.006

Saldana, J. (2013). The Coding Manual for Qualitative Researchers (2nd ed.). London: SAGE. Retrieved March 29, 2020 from https://www.researchgate.net/profile/Mohammed_Ishaq4/post/Tips_and_guidelines_for_qualitative_coding_and_text_analysis_using_Nvivo/attachment/5ab9f2ffb53d2f0bba5a8440/AS%3A608695847231489%401522135807434/download/Saldana+-+2013+-+The+Coding+Manual+for+Qualitative+Researchers%282%29.pdf

Scerri, A., Sammut, R., & Scerri, C. (2021). Formal caregivers' perceptions and experiences of using pet robots for persons living with dementia in long-term care: A meta-ethnography. Journal of Advanced Nursing, 77(1), 83–97. https://doi.org/10.1111/jan.14581 PMid:33016382

Social Protection Committee & European Commission. (2021a). 2021 Long-Term Care Report, trends, challenges and opportunities in an ageing society. Country profiles. Volume II. Publications Office of the European Union. Retrieved December 15, 2022, from https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8396

Social Protection Committee & European Commission.(2021b). 2021 Long-term care report: Trends, challenges andopportunities in an ageing society. Volume I. Publications Office of the European Union. Retrieved December 15, 2022,https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8396

Somers, M. A., Cabus, S. J., Groot, W., & den Brink, H. M.(2019). Horizontal mismatch between employment and field of education: Evidence from a systematic literature review. Journal of Economic Surveys, 33(2), 567–603.https://doi.org/10.1111/joes.12271

Tengeh, L. N., & Bimerew, M. (2022). Primary healthcare nurses' perceptions about their ability to utilise electronic health records. Obzornik zdravstvene nege, 56(3), 176–183. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.3.3123

The National Organization of Nurse Practitioner Faculties. (2017). Nurse Practitioner Core Competencies Content. The National Organization of Nurse Practitioner Faculties. Retrieved February 6, 2023 from https://cdn.ymaws.com/www.nonpf.org/resource/resmgr/competencies/2017_NPCoreComps_with_Curric.pdf

The National Organization of Nurse Practitioner Faculties. (2018). NONPF Supports Telehealth in Nurse Practitioner Education. The National Organization of Nurse Practitioner Faculties. Retrieved February 6, 2023 from https://cdn.ymaws.com/www.nonpf.org/resource/resmgr/2018_Slate/Telehealth_Paper_2018.pdf

Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing & Health Sciences, 15(3), 398–405. https://doi.org/10.1111/nhs.12048 PMid:23480423

Van Kemenade, M. A. M., Hoorn, J. F., & Konijn, E. A. (2018). Healthacre students' ethical considerations of care robots in the Netherlands. Applied Sciences, 8(10), Article 1712. https://doi.org/10.3390/app8101712

Viegas, F. B., & Wattenberg, M. (2008). Tag Clouds and the Case for Vernacular Visualization. Interactions, 49–52. Retrieved February 6, 2023 from http://hint.fm/papers/vernacular_visualization.pdf

Wade, V. A., Taylor, A. D., Kidd, M. R., & Carati, C. (2016). Transitioning a home telehealth project into a sustainable, large-scale service: A qualitative study. BMC Health Services Research, 16, 1–10. https://doi.org/10.1186/s12913-016-1436-0 PMid:27185041; PMCid:PMC4869378

WordArt.com. (2023). Word Cloud Generator. Retrieved February 22, 2023 from https://wordart.com/

World Health Organization. (2021). Leveraging telehealth for efficient delivery of primary health care in the WHO South-East Asia Region (p. 5). World Health Organization, South-East Asia. Retrieved January 30, 2023 from https://apps.who.int/iris/handle/10665/350199

Zeydi, A. E., Ghazanfari, M. J., Ghanbari, R., & Karkhah, S. (2021). Knowledge and attitude of nurses towards using telehealth: A Systematic Review. Journal of Biomedical Physics & Engineering, 11(Suppl), 102. Retrieved February 6, 2023 from https://jbpe.sums.ac.ir/article_47480_e8ef10bd5889fa0f6a254a94d48a209f.pdf

Prenosi

Objavljeno

2023-12-18

Kako citirati

Hvalič Touzery, S., & Šetinc, M. (2023). Pametne tehnologije v izobraževanju medicinskih sester: kvalitativna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(4), 276–286. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.4.3232

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek