Kompetence zdravstvene nege ter opredelitev strategij razvoja kompetenc na dodiplomskem študiju zdravstvene nege

Avtorji

  • Irena Trobec Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola
  • Vesna Čuk Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola
  • Andreja Istenič Starčič Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta; Cankarjeva 5; 6000 Koper

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.38

Ključne besede:

kompetence, zdravstvena nega, aktivne metode učenja in poučevanja, univerzitetno izobraževanje

Povzetek

Uvod: Obseg znanja, ki ga medicinske sestre potrebujejo pri svojem delu, se stalno povečuje in s tem se spreminjajo tudi njihove kompetence. Naloga izobraževalnih ustanov je usposobiti diplomante za učinkovito soočanje z vse kompleksnejšimi zahtevami delovnega okolja in družbe. Osnovni namen pregleda literature je bil preučiti kompetence zdravstvene nege ter vpliv učnih metod na razvoj kompetenc. Metode: Opravljen je bil pregled literature, objavljene v obdobju 2000 do 2012. Uporabljene so bile baze podatkov CINAHL, Medline, ERIC, Academic Search Premier in Health Source: Nursing/Academic Edition, dostopne preko podatkovnih zbirk EBSCOhost/EIFL Direct, vzajemna bibliografska-kataložna baza podatkov COBIB.SI, relevantne spletne strani strokovnih organizacij zdravstvene nege ter elektronski in drugi tiskani viri. Rezultati: Identificiranih je bilo pet opisnih kategorij: kompetence zdravstvene nege, podlage v kompetence usmerjenega učenja, učenje in razvoj kompetenc, učenje v kliničnem okolju ter spremljanje in ocenjevanje kompetenc. Diskusija in zaključek: Preučevanje kompetenc v zdravstveni negi je aktualna tema, saj so ključne pri opredelitvi sposobnosti, spretnosti in znanj, ki jih medicinske sestre potrebujejo za zagotavljanje učinkovite in kakovostne zdravstvene nege.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Irena Trobec, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola

doc. dr. Irena Trobec, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Vesna Čuk, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola

viš. pred. dr. Vesna Čuk, viš. med. ses.; prof. zdr. vzg.

Andreja Istenič Starčič, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta; Cankarjeva 5; 6000 Koper

izr. prof. dr. Andreja Istenič Starčič, univ. dipl. ped.

Literatura

Anderson, G.L. & Tredway, C.A., 2009. Transforming the nursing curriculum to promote critical thinking online. Journal of Nursing Education, 48(2), pp. 111-114. http://dx.doi.org/10.3928/01484834-20090201-01; PMid:19260405

Archibald, P.J. & Bainbridge, D.D., 1994. Capacity and competence: nurse credentialing and previleging. Nursing Management, 25(4), pp. 49-56. http://dx.doi.org/10.1097/00006247-199404000-00009; PMid:8159345

Barth, M., Godemann, J., Rieckmann, M. & Stoltenberg, U., 2007. Developing key competencies for sustainable development in higher education. International Journal of Sustainability in Higer Education, 8(4), pp. 416-430. http://dx.doi.org/10.1108/14676370710823582

Benner, P., 2001. From novice to expert: excellence and power in clinical nursing practice. Addison-Wesley: Menlo Park, pp. 13-214.

Bowles, D.J., 2006. Active learning strategies... not for the birds! International Journal of Nursing Education Scholarship, 3(1), pp. 1-11. http://dx.doi.org/10.2202/1548-923X.1184; PMid:17049042

Chyung, S.Y., Stepich, D. & Cox, D., 2006. Building a competency-based curriculum architecture to educate 21st-century business practitioners. The Journal of Education for Business, 81(6), pp. 307-314.

Clapper, T.C., 2010. Role playing and simulation: returning to teaching for undersatnding. Education Digest, 75(8), pp. 39-43.

Clayton, L.H., 2006. Concept mapping: an effective, active teaching-learning method. Nursing Education Perspective, 27(4), pp. 197-203. PMid:16921805

Comer, S.K., 2005. Patient care simulations: role playing to enhance clinical understanding. Nursing Education Perspectives, 26(6), pp. 357-361. PMid:16430003

Čuk, V., 2014. Mentorska vloga v kliničnem okolju: razvoj modela izkustvenega učenja v zdravstveni negi: doktorska disertacija. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, pp. 195-213.

DeBack, V. & Mentkowski, M., 1986. Does the baccalaureate make a difference?: Differentiating nurse performanceby educational and experience. Journal of Nursing Education, 25(7), pp. 275. PMid:3020194

Doane, G., Pauly, B., Brown, H. & McPherson, G., 2004. Exploring the heart of ethical nursing practice: implications for ethics education. Nursing Ethics, 11(3), pp. 240-253. http://dx.doi.org/10.1191/0969733004ne692oa; PMid:15176638

Edwards, H., Smith S., Courtney M., Finlayson K. & Chapman H., 2004. The impact of clinical placement location on nursing students’ competence and preparedness for practice. Nurse education today, 24(3), pp. 248-255. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2004.01.003; PMid:15110433

Epstein, R.M. & Hundert, E.M., 2008. Defining and assessing professional competence. JAMA, 356(4), pp. 226-235.

Eraut, M., 2007. Learning from other people in the workplace. Oxford Review of Education, 33(4), pp. 403-422. http://dx.doi.org/10.1080/03054980701425706

Facione, P.A., 1990. Critical thinking: a statement of expert consensus for purposes of educational assesmentand instruction. The Delphy report:researchfindings and recomendation prepared for the committee on pre-college philosophy. ERICdocument reproduction service, pp. 315-423.

Garrison, R.D., Anderson, T. & Archer, W., 2001. Critical thinking and computer conferencing: a model and tool to asses cognitive presence. American Journal of Distance Education, 15(1) pp. 7-23. http://dx.doi.org/10.1080/08923640109527071

Garside, J.R. & Nhemachena, J.Z., 2012. A concept analysis of competence and its transition in nursing. Nurse Education Today, 33(5), pp. 541-545.

Giancarlo, C.A. & Facione, P.A., 2001. A look across four years at the disposition toward critical thinking among undergraduate students. The Journal of General Education, 50(1), pp. 29-55. http://dx.doi.org/10.1353/jge.2001.0004

Holton, J.A., 2010. The coding process and its challenges. Grounded Theory Rewiev, 9(1), pp. 21-40.

Istenič Starčič, A., 2006. Mentorstvo v kliničnem okolju. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, pp. 42-71.

Istomina, N., Suominen, T., Razbadauskas, A., Martinkenas, A., Meretoja, R. & Leino-Kilpi, H., 2011. Competence of nurses and factors associated with it. Medicina (Kaunas), 47(4), pp. 230-237.

Jonnaert, P., Masciotra, D., Barrette, J., Morel, D. & Mane Y., 2007. From competence in the curriculum to the comperence in action. Prospects, 37 (2), pp. 187-203. http://dx.doi.org/10.1007/s11125-007-9027-9

Jormsri, P., Kunaviktikul, W., Ketefian, S. & Chaowalit, A., 2005. Moral competence in nursing practice. Nursing Ethics, 12 (6), pp. 582-594. http://dx.doi.org/10.1191/0969733005ne828oa; PMid:16312087

Kantor, S.A., 2010. Pedagogical change in nursing education: one instructor's experience. The Journal of Nursing Education, 49(7), pp. 414-417. http://dx.doi.org/10.3928/01484834-20100331-06; PMid:20411860

Keating, B.S., 2006. Curriculum development and evaluation in nursing. Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins, pp. 5-32.

Khomeiran, T.R., Yekta, Z.P., Kiger, A.M. & Ahmadi, F., 2006. Professional competence: factors described by nurses as influencing their development. International Nursing Review, 53(1), pp. 66-72. http://dx.doi.org/10.1111/j.1466-7657.2006.00432.x; PMid:16430763

Kiger M.A., 2009. Teaching for health. Churchill Livingstone: Elsevier, pp. 64-189.

Koerner, J.G., 2003. The virtues of the virtual world: enhancing the technology/knowledge professional interface for life-long learning. Nursing Administration Quarterly, 27(1), pp. 9-17. http://dx.doi.org/10.1097/00006216-200301000-00005; PMid:12674064

Kolb, D., 1984. Experiental learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, pp. 21-26, 256-311.

McCready, T., 2007. Portfolios and the assessment of competence in nursing: a literature review. International Journal of Nursing Study, 44 (1), pp. 143-151.

Meretoja, R., Eriksson, E. & Leino-Kilpi, H., 2002. Indicators for competent nursing practice. Journal of Nursing Management, 10(2), pp. 95-102. http://dx.doi.org/10.1046/j.0966-0429.2001.00299.x; PMid:11882110

Meretoja, R. & Leino-Kilpi, H., 2003. Comparison of competence assessments made by nurse managers and practising nurses. Journal of Nursing Management, 11(6), pp. 404–409. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2834.2003.00413.x; PMid:14641722

Meretoja, R., Isoaho, H. & Leino-Kilpi, H., 2004. Nurse competence scale: development and psychometric testing. Journal of Advanced Nursing, 47(2), pp. 124-133. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2004.03071.x; PMid:15196186

Mortel, T.F. & Bird, J.L., 2010. Continuous Curriculum Rewiev in a bachelor of nursing program: preventing curriculum driftm in improving quality. Journal of Nursing Nducation, 49(10), pp. 592-595. http://dx.doi.org/10.3928/01484834-20100730-05; PMid:20669873

Nelson, D.L. & Blenkin, C., 2007. The power of online role- play simulations: technology in nursing education. International Journal of Nursing Education Scholarship, 4(1), pp. 1-12.

Nelson K., 2006. Ethical theories and principles. In: Bosek, M.S.D. & Savage, T.A., eds. The ethical component of nursing education. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, pp. 3-30.

Pekljaj, C., 2006. Definiranje učiteljskih kompetenc - začetni korak za prenovo pedagoškega študija. In: Peklaj, C., ed. Teorija in praksa v izobraževanju učiteljev. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete, pp. 19-28.

Riddell, T., 2007. Critical assumptions: thinking critically abouth critical thinking. Journal of Nursing Education Today, 46(3), pp. 121.

Sauvé, L., Renaud, L., Kaufman, D. & Marquise, J.-S., 2007. Distinguishing between games and simulations: a systematic review. Educational Technology & Society, 10(3), pp. 247-256.

Simpson, E. & Courtney, M., 2008. Implementation and evaluation of critical thinking strategies to enhance critical thinking skills in Middle Eastern nurses. International Journal of Nursing Practice, 10(6), pp. 449-454. http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-172X.2008.00719.x; PMid:19126073

Swider, S., Levin, P., Ailey, S., Breakwell, S., Cowell, J., McNaughton, D., et al., 2006. Matching a graduate curriculum in public/community nursing to practice competencies: the Rush University experience. Public Health Nursing, 23(2), pp. 190-195. http://dx.doi.org/10.1111/j.1525-1446.2006.230211.x; PMid:16684194

WHO - World Health Organization, 2001. European Strategy for nursing and midwifery education. Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/125744/E72918.pdf [9. 8. 2011].

Trobec, I., 2013. Primerjava ustreznosti učnih okolij pri razvijanju etičnih kompetenc študentov zdravstvene nege: doktorska disertacija. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, pp. 153-175.

Tuning general broschure, 2006. Introduction to tuning. Europian union directorate of education and Culture. Brusseles. Available at: http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_final_version.pdf [14. 3. 2011].

Tzeng, H.M. & Ketefian, S., 2003. Demand for nursing competencies: an explaratory study in Taiwan's hospital system. Journal of Clinical Nursing, 12(4), pp. 509-518. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2702.2003.00738.x; PMid:12790864

Vacek, J.E., 2009. Using a conceptual approach with concept mapping to promote critical thinking. The Journal of Nursing Education, 48(1), pp. 45-48. PMid:19227756

Vanaki, Z. & Memarian, R., 2009. Professional ethics: beyond the clinical competency. Journal of Professional Nursing, 25(5), pp. 285-291. http://dx.doi.org/10.1016/j.profnurs.2009.01.009; PMid:19751933

Wangensteen, S., Johansso, I.S., Björkström, M.E. & Nordström, G., 2010. Critical thinking dispositions among newly graduated nurses. Journal of Advanced Nursing, 66(10), pp. 2170-2181. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05282.x; PMid:20384637; PMCid:PMC2984541

Wass, V., Van der Vleuten, C., Shatzer, J. & Jones, R., 2001. Assessment of clinical competence. The Lancet, 35 (9260), pp. 945-949.

Whittemore, R. & Knafl, K., 2005. The integrative review: updated methodology. Journal of Advanced Nursing, 52(5), pp. 546-553. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x; PMid:16268861

Zachary, L.J., 2011. The mentor's guide: facilitating effective learning relationships. 6th ed. San Francisco: Jossey Bass, pp. 15-29.

Zhang, Z.X., Luk, W., Arthur, D. & Wong, T., 2001. Nursing competencies:personal characteristics contributing to effective nursing performance. Journal of Advanced Nursing, 33(4), pp. 467-474. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01688.x; PMid:11251734

Prenosi

Objavljeno

2014-12-17

Kako citirati

Trobec, I., Čuk, V., & Istenič Starčič, A. (2014). Kompetence zdravstvene nege ter opredelitev strategij razvoja kompetenc na dodiplomskem študiju zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(4). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.38

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##