Znotrajbolnišnični transport kritično bolnih bolnikov

Avtorji

  • Sara Jereb Psihiatrična klinika Ljubljana Studenec 48 SI-1260 Ljubljana
  • Janja Perme Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Japljeva ulica 2 SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.3.45

Ključne besede:

premestitev bolnika, življenjsko ogrožujoči zapleti, incidenti

Povzetek

Uvod: Znotrajbolnišnični transport kritično bolnega je utemeljen, če pričakovane koristi ciljnega postopka prevladajo nad tveganjem, ki ga za bolnika predstavlja transport. Namen članka je izpostaviti dejavnike tveganja, ki pomembno vplivajo na pojavnost neželenih dogodkov, povezanih s transportom, ter predstaviti postopke in ukrepe, s katerimi lahko število zapletov učinkovito zmanjšamo. Metode: Uporabljena je deskriptivna raziskovalna metoda temelječa na pregledu opravljenih raziskav in smernic, najdenih s pomočjo podatkovne baze PubMed, vzajemne bibliografskokataložne baze COBIB.SI in brskalnika Google. Omejili smo se na tuje raziskave, objavljene v zadnjih petih letih, in slovenske raziskave v zadnjem desetletju. Rezultati: V izbranih raziskavah so obravnavani najpomembnejši dejavniki tveganja za pojav zapletov med transportom. Vključene raziskave so primerljive po pojavnosti najpogostejših zapletov, načrtovanju rešitev, ne pa po številu vključenih bolnikov. Izvedene so bile v enakem okolju, v učnih oziroma univerzitetnih bolnišnicah. Nihče od avtorjev ni navajal s transportom povezane višje smrtnosti. Diskusija in zaključek: Čeprav vsi avtorji niso beležili popolnoma istih zapletov, so rezultati primerljivi. Zlasti pogosti so z opremo povezani neželeni dogodki, ki predstavljajo pomembno možnost preprečevanja dela zapletov. Poleg znanih dejavnikov tveganja v zaplete zaradi izpuščanja postopkov vodi tudi naglica, ki je prisotna zlasti ob nujnem transportu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Sara Jereb, Psihiatrična klinika Ljubljana Studenec 48 SI-1260 Ljubljana

Sara Jereb, dr. med.

Janja Perme, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Japljeva ulica 2 SI-1000 Ljubljana

Janja Perme, dipl. m. s.

Literatura

Copot, B. & Dolar, M., 2008. Zagotavljanje varnosti pri transportu bolnika v intenzivni enoti pred in po anesteziji. In: Nunar Perko, A. & KArdoš, Z. eds. Varnost pacientov pred, med in po anesteziji: [zbornik predavanj], 43. strokovni seminar, Zreče, 16. in 17. maj 2008. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, pp. 52–57.

Dolar, M., Copot, B. & Jaklič, A., 2013. Priprava na izvedbo transporta pacienta iz oddelka intenzivne terapije. Navodilo za delo. Ljubljana: Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Oddelek intenzivne terapije.

Fanara, B., Manzon, C., Barbot, O., Desmettre, T. & Capellier, G., 2010. Recommendations for the intra-hospital transport of critically ill patients. Critical Care, 14(3), p. R87. http://dx.doi.org/10.1186/cc9018

PMid:20470381; PMCid:PMC2911721

Košir, S., Svilar, V. & Lukič, L., 2008. Ali se zavedamo pomena varne izvedbe medkliničnega transporta kritično bolnega? In: Nunar Perko, A. & KArdoš, Z. eds. Varnost pacientov pred, med in po anesteziji: [zbornik predavanj], 43. strokovni seminar, Zreče, 16. in 17. maj 2008. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, pp. 58–64.

Parmentier-Decrucq, E., Poissy, J., Favory, R., Nseir, S., Onimus, T., Guerry, M.J., et al., 2013. Adverse events during intrahospital transport of critically ill patients: incidence and risk factors. Annals of Intensive Care, 3(1), p. 10. http://dx.doi.org/10.1186/2110-5820-3-10 PMid:23587445; PMCid:PMC3639083

Quenot, J.P., Milési, C., Cravoisy, A., Capellier, G., Mimoz, O., Fourcade, O., et al., 2012. Intrahospital transport of critically ill patients (excluding newborns) recommendations of the Société de Réanimation de Langue Française (SRLF), the Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR), and the Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU). Annals of Intensive Care, 2(1), p. 1. http://dx.doi.org/10.1186/2110-5820-2-1 PMid:22304940; PMCid: PMC3395853

Schwebel, C., Clec'h, C., Magne, S., Minet, C., Garrouste-Orgeas, M., Bonadona, A., et al., 2013. Safety of intrahospital transport in ventilated critically ill patients: a multicenter cohort study. Critical Care Medicine, 41(8), pp. 1919–1928. http://dx.doi.org/10.1097/CCM.0b013e31828a3bbd PMid:23863225

Šafar, M., 2010. Naloge medicinske sestre pri transportu življenjsko ogroženega pacienta: diplomsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede. Available at: https://dk.um.si/Dokument.php?id=13381 [25. 5. 2015].

Warren, J., Fromm, R.E. Jr, Orr, R.A., Rotello, L.C., Horst, H.M. & American College of Critical Care Medicine, 2004. Guidelines for the inter- and intrahospital transport of critically ill patients. Critical Care Medicine, 32(1), pp. 256–262. http://dx.doi.org/10.1097/01.CCM.0000104917.39204.0A PMid:14707589

Winter, M. W., 2010. Intrahospital transfer of critically ill patients; a prospective audit within Flinders Medical Centre. Anaesthesia and Intensive Care, 38(3), pp. 545–549. PMid:20514966

Prenosi

Objavljeno

2015-09-25

Kako citirati

Jereb, S., & Perme, J. (2015). Znotrajbolnišnični transport kritično bolnih bolnikov. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(3). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.3.45

Številka

Rubrike

Strokovni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##