Pomen izobraževanja diplomiranih medicinskih sester v referenčnih ambulantah: primer arterijske hipertenzije

Avtorji

  • Marija Petek Šter Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za družinsko medicino Poljanski nasip 58 SI-1000 Ljubljana
  • Branko Šter Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Tržaška 25 SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.1.46

Ključne besede:

družinska medicina, timsko delo, kakovost, ocena potrebe, zadovoljstvo

Povzetek

Uvod: Diplomirane medicinske sestre se za delo v referenčnih ambulantah dodatno izobražujejo. Namen raziskave je bil preveriti potrebo in oceniti uspešnost izobraževanja za diplomirane medicinske sestre v referenčnih ambulantah za področje arterijske hipertenzije. Metode: Vključene so bile diplomirane medicinske sestre (n = 143), ki so obiskovale petintrideseturno urno izobraževanje o arterijski hipertenziji v času od januarja 2012 do marca 2013. Ugotavljali smo spremembo v znanju o vodenju bolnika z arterijsko hipertenzijo, zadovoljstvo udeležencev s celotnim modulom in posameznimi vsebinami modulov ter izbranimi učnimi metodami. Uporabili smo kvantitativno (deskriptivna statistika, parni t-test, enovzorčni t-test) in kvalitativno analizo podatkov. Rezultati: Z vstopnim testom so bile prepoznane velike razlike v znanju udeležencev (zbrali so med 15,0 % in 100,0 % točk). Z izobraževanjem se je njihovo znanje pomembno izboljšalo (vstopni test 56,6 % vs. končni test 89,1 %, p < 0,001). Zadovoljstvo s celotnim modulom in posameznimi deli modula je bilo visoko: povprečna vrednost za celoten modul na lestvici od 5 do 10 je znašala 8,6 (s = 1,3). Metode poučevanja so bile ocenjene kot ustrezne: povprečna vrednost na lestvici od 1 do 5 je bila 4,6 (s = 0,6). Udeleženci so najbolj pohvalili uporabnost in kakovost predavanj, dostopnost predavateljev in povezovanje teorije s prakso preko prikazov praktičnih primerov. Diskusija in zaključek: Ugotovitve naše raziskave podpirajo potrebo po dodatnem izobraževanju diplomiranih medicinskih sester v referenčnih ambulantah s področja arterijske hipertenzije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Marija Petek Šter, Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za družinsko medicino Poljanski nasip 58 SI-1000 Ljubljana

izr. prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med.

Branko Šter, Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Tržaška 25 SI-1000 Ljubljana

izr. prof. dr. Branko Šter, dipl. inž. el..

Literatura

Accetto, R., Brguljan-Hitij, J., Dobovišek, J., Dolenc, P. & Salobir, B., 2008. Slovenske smernice za zdravljenje arterijske hipertenzije 2007. Zdravniški vestnik, 77(5), pp. 349–363.

Anastasi, A., 1976. Psychological testing. New York: Macmillan, pp. 297–306.

Brook, R.H., 2011. The role of physicians in controlling medical care costs and reducing waste. Journal of American Medical Association, 306(6), pp. 650–651. http://dx.doi.org/10.1001/jama.2011.1136 PMid:21828329 DOI: https://doi.org/10.1001/jama.2011.1136

Carter, B.L., Rogers, M., Daly, J., Zheng, S. & James, P.A., 2009. The potency to team based care interventions for hypertension. Archives of Internal Medicine, 169(19), pp. 1748–1755. http://dx.doi.org/10.1001/archinternmed.2009.316 PMid:19858431; PMCid:PMC2882164 DOI: https://doi.org/10.1001/archinternmed.2009.316

Chen, H.L., Lui, P.F., Lui, P.W. & Tsai, P.S., 2011. Awareness of hypertension guidelines in Taiwanese nurses: a questionnaire survey. Journal of Cardiovascular Nurse, 26(3), pp. 129–136. http://dx.doi.org/10.1097/JCN.0b013e3181ed9443 PMid:21076310 DOI: https://doi.org/10.1097/JCN.0b013e3181ed9443

Clark, C.E., Smith, L.F., Taylor, R.S. & Campbell, J.L., 2010. Nurse led interventions to improve control of blood pressure in people with hypertension: systematic review and meta-analysis. British Medical Journal , 341, p. c3995. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.c3995 PMid:20732968; PMCid:PMC2926309 DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.c3995

Cowan, D.T., Norman, I. & Coopamah. V.P., 2005. Competence in nursing practice: a controversial concept - a focused review of literature. Nurse Education Today, 25(3), pp. 355–362. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2005.03.002 PMid:15904996 DOI: https://doi.org/10.1016/j.nedt.2005.03.002

DaSilva, S.S., Colosimo, F.C. & Pierin, A.M., 2010. The effect of educational intervention on nursing team knowledge about arterial hypertension. Revista da Escola de Enfermagem da USP (The University of Sao Paulo Nursing School Journal), 44(6), pp. 488–496. DOI: https://doi.org/10.1590/S0080-62342010000200035

Dickson, B.K. & Hajjar, I., 2007. Blood pressure measurement education and evaluation improves measurement accuracy in community-based nurses: a pilot study. Journal of American Academy of Nurse Practitioners, 19(2), pp. 93–102. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-7599.2006.00199.x PMid:17300535 DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745-7599.2006.00199.x

Fahy, N., 2012. Who is shaping the future of European health systems? British Medical Journal, 344, p. e1712. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.e1712 PMid:22415953 DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.e1712

Garside, J.R. & Nhemachena J.Z.Z., 2013. A concept analysis of competence and its transition in nursing. Nurse Education Today, 32(5), pp. 541–545. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2011.12.007 PMid:22257583 DOI: https://doi.org/10.1016/j.nedt.2011.12.007

Glynn, L.G., Murphy, A.W., Smith, S.M., Schroeder, K. & Fahey, T., 2010. Self-monitoring and other non-pharmacological interventions to improve the management of hypertension in primary care: a systematic review. British Journal of General Practice, 60(581), pp. e476–488. http://dx.doi.org/10.3399/bjgp10X544113 PMid:21144192; PMCid:PMC2991764 DOI: https://doi.org/10.3399/bjgp10X544113

Hegney, D.G., Patterson, E., Eley, D., Mohamed, R. & Young, J., 2013. The feasibility, acceptability and sustainability of nurseled chronic disease management in Australian general practice. The perspective of stakeholders. International Journal of Nursing Practice, 19(1), pp. 54–59. http://dx.doi.org/10.1111/ijn.12027 PMid:23432889 DOI: https://doi.org/10.1111/ijn.12027

Kadivec, S., Skela-Savič, B., Kramar, Z., Zavrl Džaninović, D. & Bregar, B., 2013. Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2020: povzetek. Obzornik zdravstvene nege, 47(1), pp. 97–112.

Klemenc Ketiš, Z., Kravos, A., Poplas Susič, T., Švab, I. & Kersnik, J., 2014. New tool for patient evaluation of nurse practitioner in primary care settings. Journal Clinical Nursing, 23(9/10), pp. 1323–1331. http://dx.doi.org/10.1111/jocn.12377 PMid:24028310 DOI: https://doi.org/10.1111/jocn.12377

Kringos, D.S., Boerma, W.G., Hutchinson, A., van der Zen, J. & Groenewegen, P.P., 2010. The breadth of primary care: a systematic literature review of its core dimensions. BMC Health Service Research, 10, p. 65. http://dx.doi.org/10.1186/1472-6963-10-65 PMid:20226084; PMCid:PMC2848652 DOI: https://doi.org/10.1186/1472-6963-10-65

Kulaš, F., 2013. Zadovoljstvo mentorjev v zdravstveni organizaciji s kliničnim usposabljanjem študentov zdravstvene nege: magistrsko delo. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management.

Petek Šter, M., 2005. Kakovost vodenja bolnikov z arterijsko hipertenzijo v ambulantah splošne medicine v Sloveniji: doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

Petek Šter, M., Bulc, M., Accetto, R., Petek, D., Salobir, B. & Žontar, T., 2011. Protokol vodenja arterijske hipertenzije v ambulanti družinske medicine. In: Dolenc, P., ed. Zbornik XIX. strokovnega sestanka Sekcije za arterijsko hipertenzijo, Portorož 2. in 3. december 2011. Ljubljana: SZD - Sekcija za arterijsko hipertenzijo, pp. 63–80.

Petek Šter, M. & Švab, I., 2007. Nadzor krvnega tlaka pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo v Sloveniji. Zdravniški vestnik, 76(6), pp. 397–403.

Petek Šter, M., 2012. Teaching communication at the medical school in Ljubljana. Acta Medica Academica, 41(1), pp. 38–46. http://dx.doi.org/10.5644/ama2006-124.34 PMid:23311483 DOI: https://doi.org/10.5644/ama2006-124.34

Poplas Susič, T. & Marušič, D., 2011. Referenčne ambulante. Bilten ekonomika in informatika v zdravstvu, 27(1), pp. 9–17.

Poplas Susič, T., Švab, I. & Kersnik, J., 2013. Projekt referenčnih ambulant družinske medicine v Sloveniji. Zdraviški vestnik, 82(10), pp. 635–647.

Rabbia, F., Testa, E., Rabbia, S., Colasanto, C., Montersion, F., Berra, E., et al., 2013. Effectiveness of blood pressure educational and evaluation program for the improvement of measurement accuracy among nurses. High Blood Press Cardiovascular Prevention, 20(2), pp. 77–80. http://dx.doi.org/10.1007/s40292-013-0012-5 PMid:23653174 DOI: https://doi.org/10.1007/s40292-013-0012-5

Rochfort, A., Kijowska, V. & Dubas, K. eds., 2012. Guidebook on quality improvement. Krakow: The College of Family Physicians in Poland. Shaw, R.J., McDuffie, J.R., Hendrix, C.C., Edie, A., Lindsey- Davis, L., Nagi, A., et al., 2014. Effects of nurse-managed protocols in the outpatient management of adults with chronic conditions: a systematic review and meta-analysis. Annals of Internal Medicine, 161(2), pp. 113–121. http://dx.doi.org/10.7326/M13-2567 PMid:25023250 DOI: https://doi.org/10.7326/M13-2567

Skela-Savič, B. & Kydd, A., 2011. Nursing knowledge as a response to societal needs: a framework for promoting nursing as a profession. Slovenian Journal of Public Health, 50(4), pp. 286–296. DOI: https://doi.org/10.2478/v10152-011-0007-3

Starfield, B., 2012. Primary care: an increasingly important contributor to effectiveness, equity, and efficiency of health services. SESPAS report 2012. Gaceta Sanitaria, 26(suppl. 1), pp. 20–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2011.10.009 PMid:22265645 DOI: https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2011.10.009

Starfield, B., 2009. Toward international primary care reform. Canadian Medical Association Journal, 180(11), pp. 1091–1092. http://dx.doi.org/10.1503/cmaj.090542 PMid:19468110 PMCid:PMC2683215 DOI: https://doi.org/10.1503/cmaj.090542

Starfield, B., Shi, L. & Macinko, J., 2005. Contribution of primary care to health system and health. The Milbank Quarterly, 83(3), pp. 457–502. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0009.2005.00409.x PMid:16202000; PMCid:PMC2690145 DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2005.00409.x

Verstappen, W.H.J.M., van der Weijden, T., Dubois, W.I., Smeele, I., Hermsen, J., Tan, F.E.S., et al., 2004. Improving test ordering in primary care: the added value of small-group quality improvement strategy compared with classic feedback only. Annals of Family Medicine, 2(6), pp. 569–575. http://dx.doi.org/10.1370/afm.244 PMid:15576543; PMCid:PMC1466745 DOI: https://doi.org/10.1370/afm.244

Walker, R.C., Marshall, M.R., & Polaschek, N.R., 2014. A prospective clinical trial of specialist renal nursing in the primary care setting to prevent progression of chronic kidney: a quality improvement report. BMC Family Practice, 15, p. e155. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2296-15-155 PMid:25239726; PMCid:PMC4263018 DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2296-15-155

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2011. Aktivnosti zdravstvene nege za diplomirane medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege v ambulanti družinske medicine. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 1–47.

Prenosi

Objavljeno

2015-03-20

Kako citirati

Petek Šter, M., & Šter, B. (2015). Pomen izobraževanja diplomiranih medicinskih sester v referenčnih ambulantah: primer arterijske hipertenzije. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(1). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.1.46

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##