Ugotavljanje dehidracije pri starostnikih, ki so bili obravnavani na nujni medicinski pomoči: akcijska raziskava

Avtorji

  • Amadeus Lešnik Univerzitetni klinični center Maribor Klinika za interno medicino Ljubljanska 5 SI-2000 Maribor
  • Sebastjan Bevc Univerzitetni klinični center Maribor Klinika za interno medicino Ljubljanska 5 SI-2000 Maribor

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.2.51

Ključne besede:

tekočinsko ravnovesje, označevalci dehidracije, starostniki

Povzetek

Uvod: Skrb za zadostno hidracijo starostnikov je pogosto izražena, vendar v praksi velikokrat pozabljena. Z raziskavo smo želeli ugotoviti stanje hidracije pri starostnikih, starejših od 65 let, ki živijo v socialnovarstvenih institucijah v Mariboru in okolici. Metode: V retrospektivni raziskavi smo ugotavljali vrednosti označevalcev dehidracije pri 107 starostnikih, starejših od 65 let. Med njimi je bilo 70 (65 %) žensk, povprečne starosti 84,1 let, in 37 (35 %) moških, povprečne starosti 80,4 let. Vzorec je zajemal starostnike, napotene v ambulanto za Internistično nujno pomoč Univerzitetnega kliničnega centra Maribor v obdobju od 1. 11. 2013 do 24. 1. 2014. Analizirali smo laboratorijske rezultate, zbrane v medicinsko-informacijskem sistemu. Kriterije dehidracije so predstavljali: natrij v serumu nad 145 mmol/L, sečnina nad 20 mg/ml oz. razmerje sečnina/kreatinin nad 20 : 1. Rezultati: Raziskava je potrdila prisotnost povišanih vrednosti označevalcev dehidracije pri 73,8 % obravnavanih starostnikov. En kriterij dehidracije je dosegalo 35 starostnikov, dva kriterija 39 in tri kriterije 5 starostnikov. Diskusija in zaključek: Ugotovili smo, da povišane vrednosti označevalcev dehidracije ne dajo zanesljivega odgovora o stanju hidracije starostnikov, saj se le-ta lahko glede na uporabljene kriterije preceni ali podceni. Za boljšo oceno hidracije je v nadaljnjih raziskavah potrebno uporabiti natančnejše označevalce v kombinaciji s starostnikovimi kliničnimi znaki in anamnestičnimi podatki.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Amadeus Lešnik, Univerzitetni klinični center Maribor Klinika za interno medicino Ljubljanska 5 SI-2000 Maribor

Amadeus Lešnik, dipl. zn., mag. zn.

Sebastjan Bevc, Univerzitetni klinični center Maribor Klinika za interno medicino Ljubljanska 5 SI-2000 Maribor

doc. dr. Sebastjan Bevc, dr. med. specialist interne medicine

Literatura

A review of dehydration geriatric patients health: essay, 2013. Available at: http://www.ukessays.com/essays/health/a-review-of-dehydration-geriatric-patients-health-essay.php?cref=1 [17. 9. 2014].

Claire, R., Briscoe, C., Davies, J., Whinnett, Z.I., Manisty, C., Sutton, R., et. al., 2007. Limitations of the New York Heart Association functional classification system and self‐reported walking distances in chronic heart failure. Heart, 93(4), pp. 476–482. http://dx.doi.org/10.1136/hrt.2006.089656 PMid:17005715; PMCid:PMC1861501

Faes, M.C., Spigt, M.G. & Rikkert, O., 2007. Dehydration in geriatrics. Geriatrics and Aging, 10(9), pp. 590–596.

Feinsod, F.M., Levenson, S.A., Rapp, K., Rapp-Pat, M., Beechinor, E. & Liebmann, L., 2004. Dehydration in frail, older residents in long term care facilities. Journal of the American Medical Directors Association, 5(2), pp. 36–51. http://dx.doi.org/10.1016/S1525-8610(04)70090-0

Ferry, M., 2005. Strategies for ensuring good hydration in the elderly. Nutrition Reviews, 63(6), pp. 22–29. http://dx.doi.org/10.1111/j.1753-4887.2005.tb00151.x

Guyton, A.C. & Hall, J.E., 2006. Textbook of medical physiology. 11 ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, pp. 263–291.

Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Mednarodni kodeks etike za babice., 2006. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kodeks medicinske deontologije Slovenije., 1997. Ljubljana: Zdravniška zbornica Slovenije. Available at: http://www.zdravniskazbornica.si/zzs.asp?FolderId=386 [20. 6. 2015]

Košnik, M., Mrevlje, F., Štajer, D., Černelč, P. & Koželj, M., 2011. Interna medicina. Ljubljana: Littera Picta, pp. 734–735.

Levey, S.A., Stevens, A.L., Schmid, H.C., Zhang, L.Y., Castro, F.A., Feldman, I.H., et. al., 2009. CKD - EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). A new equation to estimate glomerular filtration rate. Annals of Internal Medicine, 150(9), pp. 604–612. http://dx.doi.org/10.7326/0003-4819-150-9-200905050-00006 PMid:19414839; PMCid:PMC2763564

Mentes, J.C., 2006a. Oral hydration in older adults. American Journal of Nursing, 106(6), pp. 40-49. http://dx.doi.org/10.1097/00000446-200606000-00023 PMid:16728843

Mentes, J.C., 2006b. A typology of oral hydration. Journal of Gerontological Nursing, 32(1), pp. 13–20. http://dx.doi.org/10.3928/0098-9134-20060101-09 PMid:16475460

Močnik Drnovšek, V., 2009. Človekove pravice v zvezi z biomedicino: Oviedska konvencija in dodatni protokoli. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.

O’Donoghue, S.D., Dulhunty, J.M., Bandeshe, H.K., Senthuran, S. & Gowardman, R.J., 2009. Acquired hypernatraemia is an independent predictorof mortality in critically ill patients. Anaesthesia, 64(5), pp. 514–520. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2044.2008.05857.x PMid:19413821

Schols, J., De Groot, C., Van der Cammen, T. & Olde Rikkert, M., 2009. Preventing and treating dehydration in the elderly during periods of illness and warm weather. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 13(2), pp. 150-157. http://dx.doi.org/10.1007/s12603-009-0023-z PMid:19214345

Vivanti, A., Harvey, K., Ash, S. & Battistutta, D., 2008. Clinical assessment of dehydration in older people admitted to hospital What are the strongest indicators? Archives of Gerontology and Geriatrics, 47(3), pp. 340–355. http://dx.doi.org/10.1016/j.archger.2007.08.016 PMid:17996966

Wilson, M.G., 2006. Dehydration. In: Pathy, M.S., Sinclair, A.J. & Morley, E.J. eds. Principles and practice of geriatric medicine. 4th ed. Chichester (England): John Wiley & Sons, pp. 321–328.

Wu, S.J., Wang, H.H., Yeh, S.H., Wang, Y.H. & Yang, Y.M., 2010. Hydrations status of nursing home residents in Taiwan: a cross-sectional study. Journal of Advanced Nursing, 67(3), pp. 583–590. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05514.x PMid:21091919

Prenosi

Objavljeno

2015-06-27

Kako citirati

Lešnik, A., & Bevc, S. (2015). Ugotavljanje dehidracije pri starostnikih, ki so bili obravnavani na nujni medicinski pomoči: akcijska raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(2). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.2.51

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##