Vpliv mešička tubusa na pojav ventilatorske pljučnice

Avtorji

  • Marko Kučan Univerzitetni klinični center Ljubljana Interna Klinika Klinični oddelek za hematologijo Zaloška 7 SI-1000 Ljubljana
  • Bernarda Djekić Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta Oddelek za zdravstveno nego Zdravstvena pot 5 SI-1000 Ljubljana
  • Mirjam Ravljen Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta Oddelek za zdravstveno nego Zdravstvena pot 5 SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.3.52

Ključne besede:

preprečevanje ventilatorske pljučnice, tlak v mešičku, oblika mešička, material mešička, zdravstvena nega

Povzetek

Uvod: Endotrahealni tubus omogoča predihavanje pacienta, a hkrati pomeni tveganje za razvoj zapletov. Nad mešičkom tubusa se nabira sekret, ki lahko povzroči ventilatorsko pljučnico. Namen članka je ugotoviti, ali mešiček tubusa (oblika in material ter način napihovanja, preverjanja in vzdrževanja tlaka) vpliva na incidenco ventilatorske pljučnice. Metode: Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela s sistematičnim pregledom domače in tuje literature. Članki so bili najdeni s pomočjo elektronskih podatkovnih baz in vzajemne bibliografsko-kataloške baze podatkov. Za iskanje odgovorov na raziskovalna vprašanja smo glede na vključitvene in izključitvene kriterije uporabili 16 izvirnih znanstvenih člankov iz obdobja zadnjih 10 let. Podatki so bili po izboru obdelani s kvalitativno vsebinsko analizo. Rezultati: Ugotovljeno je bilo, da je najbolj varno napihovanje mešička z manometrom ter kontinuirano merjenje in sprotno prilagajanje tlaka v mešičku s pomočjo sodobnih pripomočkov. Najboljšo funkcijo tesnjenja je nudil poliuretanski koničasti mešiček, kar potrjujejo vsi članki o materialu in obliki. Diskusija in zaključek: Ventilatorska pljučnica je resen zaplet mehanske ventilacije. Vzdrževanje primernega tlaka v mešičku je učinkovit preventivni ukrep, vendar je uspeh možen samo ob sočasnem izvajanju ostalih potrebnih ukrepov. Predstavljena raziskava je omejena z majhnim številom člankov, zato bodo pred uvajanjem sprememb v prakso potrebne nove raziskave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Marko Kučan, Univerzitetni klinični center Ljubljana Interna Klinika Klinični oddelek za hematologijo Zaloška 7 SI-1000 Ljubljana

Marko Kučan, dipl. zdr.

Bernarda Djekić, Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta Oddelek za zdravstveno nego Zdravstvena pot 5 SI-1000 Ljubljana

pred. Bernarda Djekić, BSc, RN

Mirjam Ravljen, Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta Oddelek za zdravstveno nego Zdravstvena pot 5 SI-1000 Ljubljana

pred. Mirjam Ravljen, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Literatura

Alijanpour, E., Nikbakhsh, N., Jabbari, A. & Adabi, F., 2013. Endotracheal tube cuff pressure as a risk factor for laryngotracheal sequelae: a 5-years multicenter study. HealthMED, 7(1), pp. 67–71.

Al-Metwalli, R.R., Al-Ghamdi, A.A., Mowafi, H.A., Sadek, S., Abdulshafi, M. & Mousa, W.F., 2011. Is sealing cuff pressure, easy, reliable and safe technique for endotracheal tube cuff inflation? A comparative study. Soudi Journal of Anaesthesia, 5(2), pp. 185–189. http://dx.doi.org/10.4103/1658-354X.82795 PMid:21804801; PMCid:PMC3139313

Blot, S., Rello, J. & Vogelaers, D., 2011. What is new in the prevention of ventilator-associated pneumonia? Current Opinion in Pulmonary Medicine, 17(3), pp. 155–159. http://dx.doi.org/10.1097/MCP.0b013e328344db65 PMid:21326100

Bulpa, P., Evrad, P., Bouhon, S., Schryvers, F., Jamart, J., Michaux, I., et al., 2013. Polyurethane does not protect better than polyvinyl cuffed tracheal tubes from mikroaspirations. Minerva Anesteziologica, 79(5), pp. 498–503. PMid:23511349

Černivec, J., Gagič, R. & Pirš, K., 2002. Oskrba in vzdrževanje lege tubusa. In: Buček Hajdarević, I. ed. Oskrba bolnika, ki potrebuje umetno ventilacijo: zbornik predavanj, Portorož 9. in 10. maj 2002. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, pp. 23–36.

Chow, M.C., Kwok, S.M., Luk, H.W., Law, J.W. & Leung, B.P., 2012. Effect of continuous oral suctioning on the development of ventilator-associated pneumonia: a pilot randomized controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 49(11), pp. 1333–1341. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.06.003 PMid:22749332

Cohen, N.H., 2006. A low-volume, low-pressure tracheal tube may not solve the problem. Critical Care Medicine, 34(3), pp. 900-902. http://dx.doi.org/10.1097/01.CCM.0000202447.80397.46 PMid:16505675

Coppadoro, A., Berra, L. & Bigatello, L.M., 2011. Modifying endotracheal tubes to prevent ventilator-associated pneumonia. Current Opinion in Infectious Diseases, 24(2), pp. 157–162. http://dx.doi.org/10.1097/QCO.0b013e328343b733 PMid:21252657

Craven, D. & Hjalmarson, K.I., 2010. Ventilator-associated tracheobronchitis and pneumonia: thinkin outside the box. Clinical Infectious Diseases, 51(Suppl 1), pp. 59–66. http://dx.doi.org/10.1086/653051 PMid:20597674

Dave, M.H., Frotzler, A., Spielmann, N., Madjdpour, C. & Weiss, M., 2010. Effect of tracheal tube cuff shape on fluid leakage across the cuff: an in vitro study. British Journal of Anaesthesia, 105(4), pp. 538–543. http://dx.doi.org/10.1093/bja/aeq202 PMid:20682571

De, S. & De, S., 2008. Post intubation tracheal stenosis. Indian Journal of Critical Care Medicine, 12(4), pp. 194–197. http://dx.doi.org/10.4103/0972-5229.45081 PMid:19742266 PMCid:PMC2738325

Deem, S. & Treggiari, M.M., 2010. New endotracheal tubes designed to prevent ventilator-associated pneumonia: do they make a difference? Respiratory Care, 55(8), pp. 1046–1055. PMid:20667152

Díaz, L.A., Llauradó, M., Rello, J. & Restrepo, M.I., 2010. Non-pharmacological prevention of ventilator-associated pneumonia. Archivos de Bronconeumologia, 46(4), pp. 188–195. http://dx.doi.org/10.1016/S1579-2129(10)70047-1

Dolar, M. & Jaklič, A., 2010. Subglotična aspiracija in preprečevanje. In: Zbornik predavanj strokovnega srečanja. 19. simpozij intenzivne medicine in 16. seminar intenzivne medicine za medicinske sestre in zdravstvene tehnike,Bled 13. in 14. maj 2010. Ljubljana: Slovensko združenje za intenzivno medicino, pp. 155–157.

Feider, L.L., Mitchell, P. & Bridges, E., 2010. Oral care practices for orally intubated critically ill adults. American Journal of Critical Care, 19(2), pp. 175–183. http://dx.doi.org/10.4037/ajcc2010816 PMid:20194614

Fernandez, J.F., Levine, S.M. & Restrepo, M.I., 2012. Technologic advances in endotracheal tubes for prevention of ventilator-associated pneumonia. Chest, 142(1), pp. 231–238. http://dx.doi.org/10.1378/chest.11-2420 PMid:22796845; PMCid:PMC3418858

Garcia, R., Jendresky, L., Colbert, L., Bailey, A., Zaman, M. & Majumder, M., 2009. Reducing ventilator-associated pneumonia through advanced oral-dental care: a 48-month study. American Journal of Critical Care, 18(6), pp. 523–534. http://dx.doi.org/10.4037/ajcc2009311 PMid:19635805

Jaillette, E., Zerimech, F., De Jonckheere, J., Makris, D., Balduyck, M., Durocher, A., et al., 2013. Efficiency of a pneumatic device in controlling cuff pressure of polyurethane-cuffed tracheal tubes: a randomized controlled study. Bio Med Central Anesthesiology, 13(1), p. 50. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2253-13-50 PMid:24369057; PMCid:PMC3877974

Jain, M.K. & Tripathi, C.B., 2011. Endotracheal tube cuff pressure monitoring during neurosurgery – manual vs. automatic method. Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology, 27(3), pp. 358–361. http://dx.doi.org/10.4103/0970-9185.83682 PMid:21897508; PMCid:PMC3161462

Jaklič, A., 2011. Preprečevanje VAP – aktivnosti zdravstvene nege. In: Peternelj, K, ed. Mehanska ventilacija: zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana 24. november 2011. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov z anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, pp. 64–73.

Jordan, P., van Rooyen, D. & Venter, D., 2012. Endotracheal tube cuff pressure management in adult critical care units. South African Journal of Surgery, 28(1), pp. 13–16. http://dx.doi.org/10.7196/sajcc.129

Kodila, V., 2008. Osnovni vodnik po kirurški enoti intenzivnega zdravljenja. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, pp. 82–102.

Madjdpour, C., Mauch, J., Dave, M.H., Spielmann, N. & Weiss, M., 2012. Comparison of air-sealing characteristics of tapered- vs. cylindrical-shaped high-volume, low-pressure tube cuffs. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 56(2), pp. 230–235. http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-6576.2011.02542.x PMid:22091784

Mahmoodpoor, A., Peyrovi-far, A., Hamishehkar, H., Bakhtyiari, Z., Mirinezhad, M.M., Hamidi, M., et al., 2013. Comparison of prophylactic effects of polyurethane cylindrical or tapered cuff and polyvinyl chloride cuff endotracheal tubes on ventilator-associated pneumonia. Acta Medica Iranica, 51(7), pp. 461–466. PMid:23945890

Mažič, M., 2011. Nadzor umetno ventiliranega pacienta. In: Posavec, A, ed. Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v predbolnišničnem okolju: zbornik predavanj. Maribor – Pekre 21. oktober 2011. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu, pp. 89–105.

Miller, M.A., Arndt, J.L., Konkle, M.A., Chenoweth, C.E., Iwashyna, T.J., Flaherty, K.R., et al., 2011. A polyurethane cuffed endotracheal tube (PUC-ETT) is associated with decreased rates of ventilator-associated pneumonia. Journal of Critical Care, 26(3), pp. 280–286. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrc.2010.05.035 PMid:20655698; PMCid:PMC4009728

Mol, D.A., De Villiers Gdu, T., Claassen, A.J. & Joubert, G., 2004. Use and care of an endotracheal/tracheostomy tube cuff – are intensive care unit staff adequately informed. South African Journal of Surgery, 42(1), pp. 14–16. PMid:15181709

Motoyama, A., Asai, S., Konami, H., Matsumoto, Y., Misumi, T. & Imanaka, H., 2014. Changes in endotracheal tube cuff pressure in mechanically ventilated adult patients. Journal of Intensive Care, 2(1), p. 7. http://dx.doi.org/10.1186/2052-0492-2-7 PMid:25520824; PMCid:PMC4267542

Moule, P. & Goodman, M., 2009. Nursing research. London: Sage Publications, pp. 249, 250.

Munro, C.L., Grap, M.J., Jones, D.J., McClish, D.K. & Sessler, C.N., 2009. Chlorhexidine, toothbrushing, and preventing ventilator-associated pneumonia in critically ill adults. American Journal of Critical Care, 18(5), pp. 428–437. http://dx.doi.org/10.4037/ajcc2009792 PMid:19723863; PMCid:PMC3722581

Muzlovič, I., 2007. Pljučnica ob umetnem predihavanju. In: Muzlovič, I., et al. eds. Respiracijski center: 50 let prvega slovenskega oddelka intenzivne terapije Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja: strokovno srečanje z mednarodno udeležbo: zbornik predavanj. Ljubljana 11. in 12. maj 2007. Ljubljana: Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Klinični center: Združenje za infektologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, pp. 161–172.

Muzlovič, I., 2009. Pljučnica pri mehanskem predihavanju. In: Šola intenzivne medicine 2009, 1. letnik. Novo mesto: Slovensko združenje za intenzivno medicino, pp. 133–144.

Papla, B., Dyduch, G., Frasik, W. & Olechnowicz, H., 2003. Post-intubation tracheal stenosis – morphological-clinical investigations. Polish Journal of Pathology, 54(4), pp. 261–266. PMid:14998295

Poelaert, J., Depuydt, P., De Wolf, A., Van de Velde, S., Herck, I. & Blot, S., 2008. Polyurethane cuff endotracheal tubes to prevent early postoperative pneumonia after cardiac surgery: a pilot study. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 135(4), pp. 771–776. http://dx.doi.org/10.1016/j.jtcvs.2007.08.052 PMid:18374755

Prestor, L., 2006. Pravilno napihovanje balončka pri intubiranem bolniku. In: Kadivec, S., ed. Obravnava pljučnega bolnika v bolnišnici: zbornik predavanj za medicinske sestre in zdravstvene tehnike, 5. golniški simpozij, Golnik, Brdo pri Kranju 13. in 14. oktober 2006. Golnik: Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo, pp. 127–133.

Rose, L. & Redl, L., 2008. Survey of cuff management practices in intensive care units in Australia and New Zeland. American Journal of Critical Care, 17(5), pp. 428–435. PMid:18775998

Rosenblatt, W.H., 2006. Airway management. In: Barash, P.G., Cullen, B.F. & Stoelting, R.K. eds. Clinical Anesthesia. 5th ed. Philadelphia: Lyppincott, Williams & Wilkins, pp. 596–643.

Rouze, A., 2013. Continous control of tracheal cuff pressure for the prevention of ventilator-associated pneumonia in critically ill patients:where is the evidence. Current Opinion in Critical Care, 19(5), pp. 440–447. http://dx.doi.org/10.1097/MCC.0b013e3283636b71 PMid:23856895

Sengupta, P., Sessler, D.I., Maglinger, P., Wells, S., Vogt, A., Durrani, J., et al., 2004. Endotracheal tube cuff pressure in three hospitals, and the volume required to produce an appropriate cuff pressure. Bio Med Central Anesthesiology, 4(1), p. 8. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2288-4-8 PMid:15090073; PMCid:PMC404462

Shander, A., 2011. Endotracheal tube cuff design and the impact on aspirations. Essential practices in respiratory care. Available at: http://www.essential-practices.org/ep_2.pdf [10. 7. 2014].

Skela-Savič, B., 2009. Zdravstvena nega in raziskovanje: nekateri vplivni dejavniki za razvoj zdravstvenene nege kot znanstvene discipline v Sloveniji. Obzornik zdravstvene nege, 43(3), pp. 209–222.

Sole, M.L., Penoyer, D.A., Su, X.G., Jimenez, E., Kalita, S.J., Poalillo, E., et al., 2009. Assessment of endotracheal cuff pressure by continuous monitoring: a pilot study. American Journal of Critical Care, 18(2), pp. 133–143. http://dx.doi.org/10.4037/ajcc2009441 PMid:19255103

Sole, M.L., Su, X., Talbert, S., Penoyer, D.A., Kalita, S., Jimenez, E., et al., 2011. Evaluation of an intervention to maintain endotracheal tube cuff pressure within therapeutic range. American Journal of Critical Care, 20(2), pp. 109–117. http://dx.doi.org/10.4037/ajcc2011661 PMid:21362715; PMCid:PMC3506174

Spiegel, J.A., 2010. Endotracheal tube cuffs: design and function. Anesthesiology News, 36(8), pp. 51–55.

St. John, R.E., 2006. Airway and ventilatory management. In: Chulay, M. & Burns, S.M. eds. AACN essentials of critical care nursing. New York: McGraw-Hill, Medical Publishing Division, pp. 111–144.

Stewart, S.L., Secrest, J.A., Norwood, B.R. & Zachary, R. A., 2003. Comparison of endotraceal tube cuff pressures using estimation techniques and direct intracuff measurement. American Association of Nurse Anestethists Journal, 71(6), pp. 443–447.

Urden, L.D., Stacy, K.M. & Lough, M.E., 2006. Thelan's critical care nursing: diagnosis and management. 5th ed. St. Louis: Mosby, p. 675.

Valencia, M., Ferrer, M., Farre, R., Navajas, D., Badia, J.R., Nicolas, J.M. et al., 2007. Automatic control of tracheal tube cuff pressure in ventilated patients in semirecumbent position: a randomized trial. Critical Care Medicine, 35(6), pp. 1543–1549. http://dx.doi.org/10.1097/01.CCM.0000266686.95843.7D PMid:17452937

Videčnik Zorman, J., 2007. Preprečevanje pljučnic, povezanih z mehanskim predihavanjem. In: Muzlovič, I. et al. eds. Respiracijski center: 50 let prvega slovenskega oddelka intenzivne terapije Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja: strokovno srečanje z mednarodno udeležbo: zbornik predavanj. Ljubljana 11. in 12. maj 2007. Ljubljana: Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Klinični center: Združenje za infektologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, pp. 233–240.

Vincent, J.L., de Souza Barros, D. & Cianferoni, S., 2010. Diagnosis, management and prevention of ventilator-associated pneumonia. Drugs, 70(15), pp. 1927–1944. http://dx.doi.org/10.2165/11538080-000000000-00000 PMid:20883051

Vyas, D., Inweregbu, K. & Pittard, A., 2002. Measurement of tracheal tube cuff pressure in critical care. Anaesthesia, 57(3), pp. 275–277. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2044.2002.2404_3.x PMid:11892637

Young, P.J., Pakeerathan, S., Blunt, M.C. & Subramanya, S., 2006. A low-volume, low-pressure tracheal tube cuff reduces pulmonary aspiration. Critical Care Medicine, 34(3), pp. 632–639. http://dx.doi.org/10.1097/01.CCM.0000201406.57821.5B PMid:16505646

Zanella, A., Scaravilli, V., Isgrò, S., Milan, M., Cressoni, M., Patroniti, N., et al., 2011. Fluid leakage across tracheal tube cuff, effect of different cuff material, shape, and positive expiratory pressure: a bench-top study. Intensive Care Medicine, 37(2), pp. 343–347. http://dx.doi.org/10.1007/s00134-010-2106-z PMid:21152894

Zias, N., Chroneou, A., Tabba, M.K., Gonzalez, A.V., Gray, A.W., Lamb, C.R., et al., 2008. Post tracheostomy and post intubation tracheal stenosis: report of 31 cases and review of the literature. BMC Pulmonary Medicine, 8, p. 18. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2466-8-18 PMid:18803874; PMCid:PMC2556644

Objavljeno

2015-09-25

Kako citirati

Kučan, M., Djekić, B., & Ravljen, M. (2015). Vpliv mešička tubusa na pojav ventilatorske pljučnice. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(3). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.3.52

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek