Zadovoljstvo bolnikov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo z obravnavo koordinatorja odpusta

Avtorji

  • Saša Kadivec Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Golnik 36 4204 Golnik
  • Mitja Lainščak Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Golnik 36 4204 Golnik
  • Mitja Košnik Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Golnik 36 4204 Golnik Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino, Zaloška cesta 4, 1000 Ljubljana
  • Jerneja Farkaš-Lainščak Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Golnik 36 4204 Golnik Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, Zaloška cesta 4, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.3.54

Ključne besede:

KOPB, kronična obstruktivna pljučna bolezen, koordinator odpusta

Povzetek

Uvod: Dobra priprava na odpust zveča kakovost življenja bolnika s kronično obstruktivno pljučno boleznijo in zmanjša število hospitalizacij. Z namenom opredelitve zadovoljstva bolnikov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo z obravnavo koordinatorja odpusta je bila izvedena neeksperimentalna kvantitativna raziskava. Metode: Raziskava je potekala anonimno, s pomočjo strukturiranega vprašalnika, poslanega po pošti. Sodelovalo je 107 bolnikov, ki so bili zaradi poslabšanja kronične obstruktivne pljučne bolezni hospitalizirani med 2. novembrom 2009 in 6. decembrom 2011 in bili obravnavani s strani koordinatorja odpusta. Vprašalnik je vrnilo 60 bolnikov. Za statistično obdelavo smo uporabili opisno statistiko, faktorsko analizo, linearnoregresijski model in multiplo linearno regresijo. Rezultati: Z analizo smo ugotovili, da lahko s skupnim vplivom treh faktorjev (komunikacija, samoobvladovanje bolezni in doživljanje bolezni oz. simptomi) pojasnimo 84,02 % variance zadovoljstva bolnikov s koordinatorjem odpusta. Z zadovoljstvom bolnikov s koordinatorja odpusta je najbolj povezana komunikacija, sledi ji doživljanje bolezni oz. simptomi. Diskusija in zaključek: Bolniki so zadovoljni z aktivnostmi koordinatorja odpusta v postopku odpusta iz bolnišnice, kar ugotavljajo tudi drugi avtorji. Raziskava pokaže na smiselnost uvedbe profila koordinatorja odpusta v obravnavo bolnikov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo. Spremljanje zadovoljstva bolnikov je smiselno, saj pokaže priložnosti za izboljšave dela z vidika bolnika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Saša Kadivec, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Golnik 36 4204 Golnik

viš. pred. dr. Saša Kadivec, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Mitja Lainščak, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Golnik 36 4204 Golnik

izr. prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med., specialist interne medicine in kardiologije z vaskularno medicino

Mitja Košnik, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Golnik 36 4204 Golnik Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino, Zaloška cesta 4, 1000 Ljubljana

prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., specialist interne medicine in pnevmologije

Jerneja Farkaš-Lainščak, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Golnik 36 4204 Golnik Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, Zaloška cesta 4, 1000 Ljubljana

doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak, dr. med., specialistka javnega zdravja

Literatura

Abad-Corpa, E., Carillo-Alcaras, A., Royo-Morales, T., Perez-Garcia, M., Rodriguez Mondejar, JJ., Saez-Soto, AR., et al., 2010. Effectiveness of planning hospital discharge and follow up in primary care for patients with chronic obstructive pulmonary diseases: research protocol. Journal of Advanced Nursing, 66(6), pp. 1365–1370. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05284.x

PMid:20546366

Abad-Corpa, E., Royo-Morales, T., Iniesta-Sanchez, J., Carrillo-Alcaraz, A., Rodriguez Mondejar, J.J., Saez-Soto, A.R., et al., 2013. Evaluation of the effectiveness of hospital discharge planning and follow-up in the primary care of patients with chronic obstructive pulmonary diseases. Journal of Clinical Nursing, 22(5/6), pp. 669–680. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2012.04155.x

PMid:22830974

Blue, L., Lang, E., McMurray, J.J., Davie, A.P., McDonagh, T.A., Murdoch, D.R., et al. 2001. Randomised controlled trial of specialist nurse intervention in heart failure. The British Medical Journal, 323(7315), pp. 715–718.

PMid:11576977; PMCid:PMC56888

Chetty, M., MacKenzie, M., Douglas, G. & Currie, G., 2006. Immediate and early discharge for patients with exacerbations of chronic obstructive pulmonary diseases: is there a role in „real life”. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 1(4), pp. 401–407. http://dx.doi.org/10.2147/copd.2006.1.4.401

PMid:18044096; PMCid:PMC2707805

Clarke, A., Sohanpal, R., Wilson, G. & Taylor, S., 2010. Patients' perceptions of early supported discharge for chronic obstructive pulmonary diseases: a qualitative study. Quality & Safety in Health Care, 19(2), pp. 95–98. http://dx.doi.org/10.1136/qshc.2007.025668 PMid:20142405

Farkaš, J., Kadivec, S., Košnik, M. & Lainščak, M., 2011. Effectiveness of discharge-coordinator intervention in patients with chronic obstructive pulmonary disease: study protocol of a randomized controlled clinical trial. Respiratory Medicine, 105 (Suppl 1), pp. S26-S30. http://dx.doi.org/10.1016/S0954-6111(11)70007-5

Ferligoj, A., Leskošek, K. & Kogovšek, T., 1995. Zanesljivost in veljavnost merjenja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, pp. 39–59.

Forster, A.J., Clark, H.D., Menard, A., Dupuis, N., Chernish, R., Chandok, N., et al. 2005. Effect of a nurse team coordinator on outcomes for hospitalized medicine patients. The American Journal of Medicine, 118(10), pp. 1148–1153. http://dx.doi.org/10.1016/j.amjmed.2005.04.019

PMid:16194647

Gorenak, I. & Goričan, A., 2011. Zadovoljstvo bolnikov v primarnem zdravstvu – primer Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah. Zdravstveno varstvo, 50(3), pp. 175–184.

Guttman, A., Afilalo, M., Guttman, R., Colacone, A., Robitaille, C., Lang, E., et al., 2004. An emergency department-based nurse discharge coordinator for elder patients: does it make a difference? Academic Emergency Medicine, 11(12), pp. 1318–1327. Erratum in: Academic Emergency Medicine 2005; 12(1), p. 12. http://dx.doi.org/10.1197/j.aem.2004.07.006 PMid:15576523

Hainsworth, T., 2005. The national service framework for long-term conditions. Nursing Times, 101(13), pp. 24–25. Available at: http://www.nursingtimes.net/Journals/2013/03/15/f/x/v/050329The-national-service-framework-for-long-term-conditions.pdf [11. 5. 2015]. PMid:15819490

Kadivec, S. & Peternelj, A,. 2008. Koordinator odpusta. Utrip, 16(7-8), p. 13.

Kakšno je vaše mnenje o vašem zdravniku družinske – splošne medicine in vaši splošni ambulanti?: EUROPEP vprašalnik. Available at: http://www.mf.uni-lj.si/dokumenti/093fc4e23b7624ef3e8c1b671f126b01.pdf. [11. 9. 2015]

Kersnik, J., 2003. Bolnik v slovenskem zdravstvu: monografija o zadovoljstvu bolnikov in organizaciji pritožnega sistema. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, pp. 15–22.

Kersnik, J. & Gantar Žura, L., 2006. Merjenje zadovoljstva bolnikov z ambulanto nujne medicinske pomoči. Zdravstveno varstvo, 45(1), pp. 37–44.

Lainščak, M., Kadivec, S., Košnik, M., Benedik, B., Bratkovič, M., Jakhel, T., et al., 2013. Discharge coordinator intervention prevents hospitalizations in patients with COPD: a randomized controlled trial. Journal of the American Medical Directors Association, 14(6), pp. 450.e1-450.e6. http://dx.doi.org/10.1016/j.jamda.2013.03.003

PMid:23623520

Lawlor, M., Kealy, S., Agnew, M., Korn, B., Quinn, J., Cassidy, C., et al., 2009. Early discharge care with ongoing follow-up support may reduce hospital readmissions in COPD. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 4, pp. 55–60. PMid:19436695; PMCid:PMC2672799

Peternelj, A., 2005. Novi pristopi v organizaciji celostne obravnave bolnika – integriran oskrba. In: Kadivec, S., ed. Program za medicinske sestre in zdravstvene tehnike: zbornik predavanj: 4. golniški simpozij, Golnik, Brdo pri Kranju 14.–15. Oktober, 2005. Golnik: Bolnišnica Golnik, pp. 83–89.

Preen, D.B., Bailey, B.E., Wright, A., Kendall, P., Phillips, M., Hung, J., et al., 2005. Effects of a multidisciplinary, post-discharge continuance of care intervention on quality of life, discharge satisfaction, and hospital length of stay: a randomized controlled trial. International Journal for Quality in Health Care; 17(1), pp. 43–51. http://dx.doi.org/10.1093/intqhc/mzi002 PMid:15668310

Short form Patient Satisfaction Questionnaire (PSQ-18). Available at: http://www.rand.org/health/surveys_tools/psq.html [7. 3. 2012].

Sindhu, S., Pholpet, C. & Puttapitukpol, S., 2010. Meeting the challenges of chronic illness: a nurse-led collaborative community care program in Thailand. Collegian, 17(2), pp. 93–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.colegn.2010.05.003

PMid:20738062

Skela-Savič, B., 2002. Zadovoljstvo bolnikov – kazalec kakovosti v zdravstvu. In: Vukovič, G., ed. Management in Evropska unija: zbornik konference z mednarodno udeležbo: 21. znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved, Portorož, 27.-29. marec 2002. Kranj: Moderna organizacija, pp. 1449–1455.

Šarc, I., Jerič, T., Ziherl, K., Šuškovič, S., Košnik, M., Anker, S., et al., 2011. Adherence to treatment guidelines and long term survival in hospitalized patients with chronic obstructive pulmonary diseases. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 17(4), pp.737–743. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2753.2010.01617.x

PMid:21223458

Utens, C.M., Goossens, L.M., Smeenk, F.W., van Schayck, O.C., van Litsenburg, W., Janssen, A., et al., 2010. Effectiveness and cost-effectiveness of early assisted discharge for chronic obstructive pulmonary disease exacerbations: the design of a randomized controlled trial. BioMed Central Public Health, 10, p. 618. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-10-618 PMid:20955582; PMCid:PMC2965725

Walker, C., Hogstel, M.O. & Curry, L.C., 2007. Hospital discharge of older adults. How nurses can ease the transition. The American Journal of Nursing, 107(6), pp. 60–70. http://dx.doi.org/10.1097/01.NAJ.0000271853.38215.20 PMid:17519609

Ward, S., Barnes, H. &Ward, R., 2005. Evaluating a respiratory intermediate care team. Nursing Standard, 20(5), pp. 46–50.

Wong, F.K., Chow, S., Chung, L., Chang, K., Chan, T., Lee, W.M., et al., 2008. Can home visits help reduce hospital readmissions? Randomized controlled trial. Journal of Advanced Nursing, 62(5), pp. 585–595. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04631.x PMid:18489451

Prenosi

Objavljeno

2015-09-25

Kako citirati

Kadivec, S., Lainščak, M., Košnik, M., & Farkaš-Lainščak, J. (2015). Zadovoljstvo bolnikov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo z obravnavo koordinatorja odpusta. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(3). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.3.54

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##