Duhovnost v zdravstveni negi v Sloveniji

pregled literature

Avtorji

  • Klelija Štrancar
  • Andreja Mihelič Zajec Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta Ljubljana, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.3.749

Ključne besede:

duhovna oskrba, religija, duhovne potrebe, medicinske sestre

Povzetek

Uvod: Duhovnost v zdravstveni negi v svetu temelji na raziskavah, ki so podlaga za praktično delo medicinskih sester. Namen raziskave je bil ugotoviti število objavljene znanstvene literature na temo duhovnosti v zdravstveni negi v slovenskem prostoru in jo proučiti glede na raziskovalni pristop in vsebinsko tematiko.
Metode: Uporabljen je bil pregled znanstvene literature, objavljene od 2005 do 2017 v podatkovni bazi COBIB.SI. Iskanje je potekalo s ključnimi besedami: »duhovnost«, »duhovna oskrba«, »celostni pristop«, »zdravstvena nega«, »paliativna oskrba«, »žalovanje«, »umiranje«, »duhovno zdravje«. Uporabljena je bila metoda analize vsebine. 
Rezultati: Izmed 367 identificiranih objav je bilo v končno analizo vključenih 11 znanstvenih del. Z metodo analize vsebine so bile identificirane tri kategorije: (1) razumevanje pojma duhovnosti in duhovne oskrbe ter pripisovanje njunega pomena za paciente; (2) zaznavanje duhovnih potreb pacientov in izvajanje prakse duhovne oskrbe; (3) predstavitev potencialov eksistencialno- fenomenološkega pristopa, ki poglabljajo samorazumevanje spremljevalca pri spremljanju in duhovni podpori pacientov in njihovih svojcev.
Diskusija in zaključek: Zanimanje za obravnavano temo je v domačem prostoru prisotno. V znanstvenih objavah je duhovnost najpogosteje obravnavana na področju paliativne oskrbe in umiranja. Medicinske sestre imajo pomembno vlogo pri zaznavanju in opozarjanju na duhovne potrebe pacientov ter nudenju podpore.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Klelija Štrancar

dr., univ. dipl. teol.

Andreja Mihelič Zajec, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta Ljubljana, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

pred., viš. med. ses., univ. dipl. org.

Literatura

Babnik, K., & Karnjuš, I., 2014. Duhovne potrebe in duhovna oskrba pacientov: ugotovitve dveh uvodnih raziskav. Informatica Medica Slovenica, 19(1/2), pp. 12–18.

Bush, T. & Bruni N., 2008. Spiritual care as a dimension of holistic care: a relational interpretation. International Journal of Palliative Nursing, 14(11), pp. 539–545. https://doi.org/10.12968/ijpn.2008.14.11.31758 PMid:19060804

Carron, R. & Cumbie, S.A., 2011. Development of a conceptual nursing model for the implementation of spiritual care in adult primary healthcare settings by nurse practitioners. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 23(2011), pp. 552–560. https://doi.org/10.1111/j.1745-7599.2011.00633.x

Chan, M.F., 2010. Factors affecting nursing staff in practising spiritual care. Journal of Clinical Nursing, 19 (15/16), pp. 2128–2136. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02690.x

Chao, C.S., Chen, C.H., & Yen, M., 2002. The essence of spirituality of terminally ill patients. Journal of Nursing Research, 10(4), pp. 237–245. http://dx.doi.org//10.1097/01.JNR.0000347604.89509.bf PMid:12522736

Cockell, N. & McSherry, W., 2012. Spiritual care in nursing: an overview of published international research. Journal of Nursing Management, 20(8), pp. 958–969. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2012.01450.x PMid:23151098

Daaleman, T.P., 2012. A health services framework of spiritual care. Journal of Nursing Management, 20(8), pp. 1021–1028. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2012.01482.x PMid:23151104; PMCid:PMC3763824

Delgado, C., 2005. A discussion of the concept of spirituality. Nursing Science Quarterly, 18(2), pp. 157–162. https://doi.org/10.1177/0894318405274828 PMid:15802748

Eccles, M. & Mason, J., 2001. How to develop cost-conscious guidelines. Health Technology Assessment, 5(16), pp. 1–69. https://doi.org/10.3310/hta5160 PMid:11427188

Gray, J., 2006. Measuring spirituality: conceptual and methodological considerations. Journal of Theory Construction & Testing, 10(2), pp. 58–64.

Heidegger, M., 2005. Bit in čas. Ljubljana: Slovenska matica, pp. 70–411.

Johnson, M.E., Piderman, K.M., Sloan, J.A., Huschka, M., Atherton, P.J., Hanson, J.M., et al., 2007. Measuring spiritual quality of life in patients with cancer. The Journal of Supportive Oncology, 5(9), pp. 437–442.

Karnjuš, I., Ratoša, G. & Babnik, K., 2014. Upoštevanje duhovnih in verskih potreb pacientov v bolnišničnem okolju: pilotna študija. In: T. Štemberger Kolnik, D. Ravnik, K. Babnik & M. Bulič, eds. Zdravstvena nega v javnem zdravju, Druga znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, Izola, 31. januar 2014. Koper: Založba Univerze na Primorskem, pp. 199–207.

Kisvetrová, H., Klugar, M. & Kabelka, L., 2013. Spiritual support interventions in nursing care for patients suffering death anxiety in the final phase of life. International Journal of Palliative Nursing 19(12), pp. 599–605. https://doi.org/10.12968/ijpn.2013.19.12.599 PMid:24356504

Klun, B., 2012. Fenomenologija duhovnega življenja. In: P. Repar, S. Repar & A. Božič, eds. Udejanjanje duhovnosti v sodobnem svetu, 3. Simpozij Miklavža Ocepka, Ljubljana, 2012. Ljubljana: KUD Apokalipsa, pp. 69–82.

Levinas, E., 1991. Totality and infinity: an essay on exteriority. 3th ed. Rotterdam: Kluwer Academic Publisher, pp. 187–216. https://doi.org/10.1007/978-94-009-9342-6_12

Levinas, E., 1996. Smrt in čas. Nova revija, pp. 7–16.

Levinas, E., 2008. Time and the other. 12th ed. Pittsburgh: Duquesne University Press, pp. 74–84.

McEwen, M., 2005. Spiritual nursing care: state of the art. Holistic Nursing Practice,19(4), pp.161–168. https://doi.org/10.1097/00004650-200507000-00007 PMid:16006830

McSherry, W., Draper, P. & Kendrick, D., 2002. The construct validity of a rating scale designed to assess spirituality and spiritual care. International Journal of Nursing Studies, 39(7), pp. 723–734. https://doi.org/10.1016/S0020-7489(02)00014-7 PMid:24118520

McSherry, W. & Jamieson, S., 2013. The qualitative findings from an online survey investigating nurses'perceptions of spirituality and spiritual care. Journal of Clinical Nursing, 22(21/22), pp. 3170–3182. https://doi.org/10.1111/jocn.12411

Milligan, S., 2011. Addressing the spiritual care needs of people near the end of life. Nursing Standard, 26(4), pp. 47–56. https://doi.org/10.7748/ns2011.09.26.4.47.c8730 PMid:22013832

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D.G. & the PRISMA Group, 2009. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS Medicine. 6(7), art. ID e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097 PMid:19621072; PMCid:PMC2707599

Montanič Starc, T., 2017. Znanje, prepričanja in stališča zaposlenih v zdravstveni negi do duhovnosti in duhovne oskrbe pacientov: magistrsko delo. Izola: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, pp. 35–36, 39, 45–53.

Nabolsi, M.M. & Carson, A.M., 2011. Spirituality, illness and personal responsibility: the experience of Jordanian muslim men with coronary artery disease. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(4), pp. 716–724. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2011.00882.x PMid:21428988

Narayanasamy, A. & Owens, J., 2001. A critical incident study of nurses' responses to the spiritual needs of their patients. Journal of Advanced Nursing, 33(4), pp. 446–455. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01690.x PMid:11251732

Patru, S., 2017. Paliativna oskrba v domovih za starejše v Sloveniji: magistrsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede Maribor, pp. 35–57.

Pesut, B., 2008. A conversation on diverse perspectives of spirituality in nursing literature. Nursing Philosophy: an International Journal for Healthcare Professionals, 9(2), pp. 98–109. https://doi.org/10.1111/j.1466-769X.2008.00341.x PMid:18336707

Pike, J., 2011. Spirituality in nursing: a systematic review of the literature from 2006-10. British Journal of Nursing, 20(12), pp.743–749. https://doi.org/10.12968/bjon.2011.20.12.743 PMid:21727836

Plešej, L., Romi, K. & Naka, S. 2014. Vloga medicinske sestre v procesu umiranja s poudarkom na duhovni oskrbi umirajočega. In: B. Filej, ed. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo, 6. študentska konferencas področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, pp. 312–320.

Puchalski, C., Ferrell, B., Virani, R., Otis-Green, S., Baird, P., Bull, J., et al., 2009. Improving the quality of spiritual care as a dimension of palliative care: the report of the consensus conference. Journal of Palliative Medicine, 12(10), pp. 885–904. https://doi.org/10.1089/jpm.2009.0142 PMid:19807235

Puchalski, C.M. & Ferrell, B., 2010. Making health care whole: integrating spirituality into patient care. West Conshohocken: Templeton Press, pp. 92–93.

Ramezani, M., Ahmadi, F., Mohammadi, E. & Kazemnejad, A., 2014. Spiritual care in nursing: a concept analysis. International Nursing Review, 61(2), pp. 211–219. https://doi.org/10.1111/inr.12099 PMid:24712404

Rogers, M. & Wattis, J., 2015. Spirituality in nursing practice. Nursing Standard, 29(39), pp. 51–57. https://doi.org/10.7748/ns.29.39.51.e9726 PMid:26015142

Sheldon, J.E., 2000. Spirituality as a part of nursing. Journal of Hospice and Palliative Nursing, 2(3), pp.101–108. https://doi.org/10.1097/00129191-200002030-00003

Stirling, A. J., 2001. Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative Research 1(3), pp. 385–405. https://doi.org/10.1177%2F146879410100100307

Sun, V., Kim, J.Y., Irish, T.L., Borneman T., Sidhu, R.K., Klein, L., et al., 2016. Palliative care and spiritual well-being in lung cancer patients and family caregivers. Psycho-oncology 25(12), pp. 1448–1455. https://doi.org/10.1002/pon.3987 PMid:26374624; PMCid:PMC4794416

Šolar, B. & Mihelič Zajec, A., 2007. Vloga medicinske sestre v procesu umiranja in duhovni oskrbi v Splošni bolnišnici Jesenice. Obzornik zdravstvene nege, 41(2/3), pp. 137–146. Available at: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2634 [15. 7. 2018].

Štrancar, K., 2014a. Eksistencialna misel pri Martinu Heideggerju in Emmanuelu Levinasu ter njena uporaba pri duhovnem spremljanju v paliativni oskrbi: doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, pp. 60–65, 77–82, 209–219, 230–235, 238–240.

Štrancar, 2014b. Duhovna razsežnost paliativne oskrbe v dialogu s Heideggerjevo in Levinasovo eksistencialno mislijo. Bogoslovni vestnik, 74(1), pp. 129–139.

Štrancar, K., 2014c. Razumevanje duhovnosti v kontekstu paliativne oskrbe in njen pomen. In: T. Štemberger Kolnik, D. Ravnik, K. Babnik & M. Bulič, eds. Zbornik prispevkov Zdravstvena nega v javnem zdravju, druga znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, Izola, 31. januar 2014. Koper: Univerza na Primorskem, pp. 193–198.

Štrancar, 2015. Eksistencialna vprašanja med trpljenjem in paliativno nego. Poligrafi,79/80(20), pp. 145–162.

Tanyi, R.A., 2002. Towards clarification of the meaning of spirituality. Journal of Advanced Nursing, 39(5), pp. 500–509. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2002.02315.x PMid:12175360

Tiew, L.H. & Creedy, D.K., 2010. Integration of spirituality in nursing practice: a literature review. Singapore Nursing Journal, 37(1), pp. 15–22.

Toman, B. & Skela-Savič, B., 2013. Razumevanje in pomen duhovnosti in duhovne oskrbe v paliativni zdravstveni negi. In: B. Skela-Savič, et al., eds. Zbornik predavanj z recenzijo, 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče potrebe po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 228–233.

Unruh, A.M., Versnel, J. & Kerr, N., 2002. Spirituality unplugged: a review of commonalities and contentions and resolution. The Canadian Journal of Occupational Therapy, 69(1), pp. 15–19. https://doi.org/10.1177/000841740206900101 PMid:11852691

van Leeuwen, R., Tiesinga, L.J., Post, D. & Jochemsen, H., 2006. Spiritual care: implications for nurses' professional responsibility. Journal of Clinical Nursing, 15(7), pp. 875–884. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2006.01615.x PMid:16879380

Vilalta, A., Valls, J., Porta, J. & Viñas J., 2014. Evaluation of spiritual needs of patients with advanced cancer in a palliative care unit. Journal of Palliative Medicine,17(5), pp. 592–600. https://doi.org/10.1089/jpm.2013.0569 PMid:24745870; PMCid:PMC4012638

Walters, G. & Fisher, S. 2010. The development and audit of a spiritual care policy used across three hospices in England. International Journal of Palliative Nursing, 16(7), pp. 327–332. https://doi.org/10.12968/ijpn.2010.16.7.49060

Watts, J.H., 2009. Meanings of spirituality at the cancer drop-in. International Journal of Qualitative Studies on Health and Wellbeing, 4(2), pp. 86–93. https://doi.org/10.1080/17482620902831185

Wilkinson, S., 2006. Spiritual recognition within palliative care. International Journal of Palliative Nursing, 6(1), p. 4. https://doi.org/10.12968/ijpn.2000.6.1.4 PMid:12819562

Prenosi

Objavljeno

2019-09-15

Kako citirati

Štrancar, K., & Mihelič Zajec, A. (2019). Duhovnost v zdravstveni negi v Sloveniji: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(3), 232–242. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.3.749

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>