Vpliv načina poroda na tveganje za intrakranialne krvavitve pri novorojenčku

prospektivna populacijska kohortna raziskava

Avtorji

  • Nika Buh Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za babištvo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • Miha Lučovnik Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, KO za perinatologijo, Šlajmerjeva 4, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0003-2708-9175

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.3.751

Ključne besede:

porod, carski rez, intrakranialna krvavitev, vakuumska ekstrakcija

Povzetek

Uvod: Namen raziskave je bil preučiti povezavo med načinom poroda in tveganjem za intrakranialno krvavitev pri novorojenčku.
Metode: Analizirali smo podatke iz Nacionalnega perinatalnega informacijskega sistema (NPIS) za obdobje od leta 2002 do leta 2016. Vključili smo prvorodnice, ki so rodile od 2500 do 4000 g težke enojčke v glavični vstavi. Za primerjavo deležev intrakranialne krvavitve pri vakuumski ekstrakciji in drugih načinih poroda smo uporabili Hi-kvadrat test (p < 0,05 signifikantno).
Rezultati: Vključili smo 125393 porodov: 5438 (4 %) načrtovanih carskih rezov, 97764 (78 %) spontanih vaginalnih porodov, 15577 (12 %) urgentnih carskih rezov in 6614 (5 %) vakuumskih ekstrakcij. Diagnosticiranih je bilo 17 (0.14 / 1000) intrakranialnih krvavitev: 12 po spontanem vaginalnem porodu, dve po urgentnem carskem rezu in tri po vakuumski ekstrakciji. Vakuumska ekstrakcija je bila povezana s statistično pomembno povečanim tveganjem za intrakranialno krvavitev v primerjavi s spontanim vaginalnim porodom (razmerje obetov (RO) 3,70; 95% interval zaupanja (IZ) 1,04−13,10), a ne v primerjavi z urgentnim carskim rezom (RO 3,54; 95% IZ 0,59−21,16).
Diskusija in zaključek: Vakuumska ekstrakcija je povezana s povečanim tveganjem za intrakranialno krvavitev v primerjavi s spontanim vaginalnim porodom, vendar je absolutno tveganje majhno. Tveganje za intrakranialno krvavitev se ne razlikuje pomembno glede na operativno dokončanje poroda z vakuumsko ekstrakcijo ali urgentni carski rez.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Nika Buh, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za babištvo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

dipl. babica 

Miha Lučovnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, KO za perinatologijo, Šlajmerjeva 4, 1000 Ljubljana, Slovenija

doc. dr., dr. med.

Literatura

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG),2013. Cesarean delivery on meternal request. Committee Opinion No. 559. obstetrics & Gynecology, 121, pp. 904–907. https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000428647.67925.d3 PMid:23635708

Cardwell, C.R., Stene, L.C., Joner, G., Cinek, O., Svensson, J., Goldacre, M.J., et al., 2008. Caesarean section is associated with an In creased risk of childhood - onset type 1 diabetes mellitus: a meta-analysis of observational studies. Diabetologia, 51, pp. 726–735. https://doi.org/10.1007/s00125-008-0941-z PMid:18292986

Castillo, M. & Fordham, L.A., 1995. MR of neurologically symptomatic newborns after vacuum extraction delivery. American Journal of Neuroradiology, 16, pp. 816–818. PMid: 7611047

Cohn, M., Barclay, C., Fraser, R., Zaklama, M., Johanson, R., Anderson, D., et al., 1989. A multicentre randomized trial comparing delivery with a silicone rubber cup and rigid metal vacuum extractor cups. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 96, pp. 545–551. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1989.tb03253.x PMid:2667629

Ecker, J., 2013. Elective cesarean delivery on maternal request. Journal of American Medical Association, 309, pp. 1930–1936. https://doi.org/10.1001/jama.2013.3982 PMid:23652524

EURO-PERISTAT Project., 2010. The European Perinatal Health Report. Available at: www.europeristat.com [16. 8. 2018].

Hofmeyr, G.J., Gobetz, L., Sonnendecker, E.W. & Turner, M.J., 1990. New design rigid and soft vacuum extractor cups: a preliminary comparison of traction forces. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 97, pp. 681–685. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1990.tb16238.x PMid:2205287

Huang, L.T. & Lui, C.C., 1995. Tentorial hemorrhage associated with vacuum extraction in a newborn. Pediatric Radiology, 25, pp. S230–S231. PMid:8577537

Johanson, R., Pusey, J., Livera, N. & Jones, P., 1989. North Staffordshire/Wigan assisted delivery trial. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 96, pp. 537–544. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1989.tb03252.x PMid:2667628

Johanson, R.B., Rice, C., Doyle, M., Arthur, J., Anyanwu, L., Ibrahim, J., et al., 1993. A randomised prospective study comparing the new vacuum extractor policy with forceps delivery. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 100, pp. 524–530. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1993.tb15301.x PMid:8334086

Kuit, J.A., Eppinga, H.G., Wallenberg, H.C. & Huikeshoven, F.J., 1993. A randomized comparison of vacuum extraction delivery with a rigid and pliable cup. Obstetrics and Gynecology, 82, pp. 280–284. PMid:8336878

Liu, S., Liston, R.M., Joseph, K.S., Heaman, M., Sauve, R. & Kramer, M.S., 2007. Maternal mortality and severe morbidity associated with low-risk planned cesarean delivery versus planned vaginal delivery at term. Canadian Medical Association Journal, 176, pp. 455–460. https://doi.org/10.1503/cmaj.060870 PMid:17296957; PMCid:PMC1800583

Loghis, C., Pyrgiotis, E., Panayotopoulos, N., Batalias, L., Salamalekis, E. & Zourlas, P.A., 1992. Comparison between metal cup and silicone rubber cup vacuum extractor. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 45, pp. 173–176. https://doi.org/10.1016/0028-2243(92)90079-E

Lučovnik, M., 2016. Operativno dokončanje poroda. In: I. Takač & K. Geršak, eds. Ginekologija in perinatologija. Maribor: Medicinska fakulteta, pp. 614–626.

National Institute of Health (NIH), 2006. NIH State-of-the-Science Conference Statement on cesarean delivery on maternal request. NIH consensus and state-of-the-science statements, 23, pp. 1-29.

Odita, J.C. & Hebi, S., 1996. CT and MRI characteristics of intracranial haemorrhage complicating breech and vacuum delivery. Pediatric Radiology, 26, pp. 782–785. https://doi.org/10.1007/BF01396201 PMid:8929377

Perrin, R.G., Rutka, J.T., Drake, J.M., Meltzer, H., Hellman, J., Jay, V., et al., 1997. Management and outcomes of posterior fossa subdural hematomas in neonates. Neurosurgery, 40, pp. 1190–1199. https://doi.org/10.1097/00006123-199706000-00016 PMid:9179892

Plauché, W.C., 1979. Fetal cranial injuries related to delivery with the Malmström vacuum extractor. Obstetrics and Gynecology, 53, pp. 750–757. PMid:377161

Rossen, J., Lucovnik, M., Eggebø, T.M., Tul, N., Murphy, M., Vistad, I., et al., 2017. A method to assess obstetric outcomes using the 10-Group Classification System: a quantitative descriptive study. British Medical Journal Open, 7, art. ID e016192. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016192 PMid:28706102; PMCid:PMC5726112

Rijhsinghani, A. & Belsare, T.J., 1997. Neonatal intracerebellar hemorrhage after forceps delivery: report of a case without neurologic damage. Journal of reproductive medicine, 42, pp. 127–130. PMid:9058351

Thavagnanam, S., Fleming, J., Bromley, A., Shields, M.D. & Cardwell, C.R., 2008. A meta-analysis of the association between Caesarean section and childhood asthma. Clinical & Experimental Allergy, 38, pp. 629–633. https://doi.org/10.1111/j.1365-2222.2007.02780.x PMid:18352976

Towner, D., Castro, M.A., Wilkens, E.E. & Gilbert, M.W., 1999. Effect of mode of delivery in nullparous women on neonatal intracranial injury. New England Journal of Medicine, 341, pp. 1709–1714. https://doi.org/10.1056/NEJM199912023412301 PMid:10580069

Vidic, Z., Blickstein, I., Štucin Gantar, I., Verdenik, I. & Tul, N., 2016. Timing of elective cesarean section and neonatal morbidity: a population-based study. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 29, pp. 2461–2463. https://doi.org/10.3109/14767058.2015.1087500 PMid:26444222

Williams, M.C., Knuppel, R.A., O'Brien, W.F., Weiss, A. & Kanarek, K.S., 1991. A randomized comparison of assisted vaginal delivery by obstetrical forceps and polyethylene vacuum cup. Obstetrics and Gynecology, 78, pp. 789–794. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000006355 PMid:28296771; PMCid:PMC5369926

Wen, S.W., Liu, S., Kramer, M.S., Marcoux, S., Ohlsson, A., Sauvé, R., et al., 2001. Comparison of maternal and infant outcomes between vacuum extraction and forceps deliveries. American Journal of Epidemiology, 153, pp. 103–107. https://doi.org/10.1093/aje/153.2.103 PMid:11159152

Objavljeno

2019-09-15

Kako citirati

Buh, N., & Lučovnik, M. (2019). Vpliv načina poroda na tveganje za intrakranialne krvavitve pri novorojenčku: prospektivna populacijska kohortna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(3), 194–199. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.3.751

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek