Pogostnost sindroma bolnih stavb v bolnišnicah v povezavi z okoljskimi dejavniki

sistematični pregled literature

Avtorji

  • Sedina Kalender Smajlović Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija
  • Mateja Dovjak Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0003-4929-0232
  • Andreja Kukec Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-5267-8409

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.1.850

Ključne besede:

simptomi bolnih stavb, zdravstveni delavci, onesnaževala

Povzetek

Uvod: Okoljski dejavniki imajo pomembno vlogo pri ohranjanju in krepitvi zdravja. Namen raziskave je bil oceniti pogostost simptomov sindroma bolnih stavb (SBS) pri zaposlenih v bolnišnici.
Metode: Uporabljena je bila deskriptivna raziskovalna metoda. Pregled strokovne in znanstvene literature je bil izveden v podatkovnih bazah COBIB.SI, Google Učenjak, Digitalna knjižnica Dlib.si, CIHAHL, Cochrane Library in PubMed. Napredno iskanje je potekalo s pomočjo Boolovih logičnih operaterjev AND / IN, v kombinaciji ključnih besed: »sindrom bolnih stavb«, »bolnišnice«, »zdravstveni delavci«, »okoljski dejavniki«, »sick building syndrome«, »hospitals«, »health care workers«, »environmental factors«. Iz iskalnega nabora 238 zadetkov je bilo v končno analizo vključenih 11 člankov. Za prikaz pregleda podatkovnih baz in odločanja o uporabnosti pregledanih virov je bila uporabljena metodologija PRISMA. Izvedena je bila vsebinska integrativna analiza spoznanj raziskav.
Rezultati: Ugotovitve raziskave so bile združene v štiri vsebinske kategorije: (1) pogostost simptomov SBS; (2) raznolikost simptomov SBS; (3) okoljski dejavniki v povezavi s pogostostjo simptomov SBS; (4) okoljski dejavniki v povezavi z ostalimi dejavniki za nastanek SBS.
Diskusija in zaključek: Raziskave kažejo, da je pogostost simptomov SBS med zaposlenimi v bolnišničnem okolju visoka. Okoljski dejavniki so povezani z nastankom simptomov SBS med zaposlenimi v bolnišničnem okolju. V Sloveniji potrebujemo raziskavo, ki bi proučila učinek okoljskih dejavnikov na pogostost simptomov SBS pri zaposlenih v bolnišničnem okolju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Sedina Kalender Smajlović, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

mag. zdr. neg., dipl. m. s., pred.

Mateja Dovjak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

doc. dr., dipl. san. inž

 

Andreja Kukec, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

doc. dr., dipl. san. inž.

Literatura

Abdel-Hamid, M.A., Hakim, A., Elokda, E.E. & Mostafa, N.S., 2013. Prevalence and risk factors of sick building syndrome among office workers. The Journal of the Egyptian Public Health Association, 88(2), pp. 109–114. https://doi.org/10.1097/01.EPX.0000431629.28378.c0 PMid:23963091

Aljeesh, Y., Al Madhoun, W., Abu Shamh, I. & Arcaya, M., 2016. Assessment of indoor air quality in neonatal intensive care units in government hospitals in Gaza Strip, Palestine. Public Health Research, 6(1), pp. 24–30.

Arikan, I., Tekin, Ő. & Erbas, O., 2018. Relationship between sick building syndrome and indoor air quality among hospital staff. Medicina del Lavoro, 109(6), pp. 435–443. https://doi.org/10.23749/mdl.v110i6.7628. PMid: 30556534

Avaltroni, R., Constantinides, C., Dipaolo, G., Fields, R., Gallo, L., Glorie, D., et al., 2015. Indoor air quality and sick building syndrome in health care facilities and commercial buildings. Environmental Advisory Council. Available at: http://environmentaladvisorycouncil.org/media/EACwhitepaper.pdf [3. 7. 2018].

Babaoglu, U.T., Yag, F. & Sezgin, F.M., 2019. Sick building symptoms among hospital workers associated with indoor air quality and personal factors. Indoor and Built Environment. https://doi.org/10.1177/1420326X19855117

Bernstein, J.A., Alexis, N., Bacchus, H., Bernstein, I.L., Fritz, P., Horner, E., et al., 2008. The health effects of nonindustrial indoor air pollution. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 121, pp. 585–591. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2007.10.045 PMid:18155285

Bilban, M., Rejc, T., Dovjak, M. & Kukec, A., 2017. Sindrom bolnih stavb in bolezni, povezane z bivanjem v grajenem okolju: opredelitev učinkov na zdravje in dejavnikov tveganja. Delo in varnost, 62(5), p. 28.

Chang, C.J., Yang, H.H., Wang, Y.F. & Li, M.S., 2015. Prevalence of sick building syndrome-related symptoms among hospital workers in confined and open working spaces. Aerosol and Air Quality Research, 15(10), pp. 2378–2384. https://doi.org/10.4209/aaqr.2015.01.0040

Cronin, P., Ryan, F. & Coughlan, M., 2008. Undertaking a literature review: a step by step approach. British Journal of Nursing, 17(1), pp. 38–43. https://doi.org/10.12968/bjon.2008.17.1.28059 PMid:18399395

Dickens, B., 2015. Cruel irony: Sick Building Syndrome in healthcare facilities. Green Building Research Institute. Available at: https://www.linkedin.com/pulse/cruel-irony-sickbuilding-syndrome-healthcare-brandon-dickens [5. 7. 2018].

Dovjak, M., 2012. Individualization of personal space in hospital environment: doktorska disertacija. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij, p. 7. Available at: http://www.ung.si/~library/doktorati/okolje/26Dovjak.pdf. [5. 7. 2018].

Dovjak, M., Kukec, A. & Krainer, A., 2013. Prepoznavanje in obvladovanje dejavnikov tveganja za zdravje v bolnišničnem okolju z vidika uporabnika, stavbe in sistemov. Zdravstveno varstvo, 52(4), pp. 304–315. https://doi.org/10.2478/sjph-2013-0031

Dovjak, M. & Kukec, A., 2014. Prevention and control of Sick Building Syndrome (SBS). Part 2: design of a preventive and control strategy to lower the occurrence of SBS. International Journal Sanitary Engineering Research, 1(8), pp. 41–55.

Dovjak, M., Krainer, A. & Shukuya, M., 2014. Individualisation of personal space in hospital environment. International journal of exergy, 14(2), pp. 125–155. https://doi.org/10.1504/IJEX.2014.060279

Eržen, I., Gajšek, P., Hlastan Ribič, C., Kukec, A., Poljšak, B. & Zaletel Kragelj, J., 2010. Zdravje in okolje: izbrana poglavja. Maribor: Medicinska fakulteta.

Gómez-Acebo, I., Llorca, J., Ortiz-Revuelta, C., Angulo, B., Gómez-Álvarez, S., et al., 2011. Sick building syndrome in a general hospital and the risks for pregnant workers. International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics, 113(3), pp. 241–242. https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2011.01.008 PMid:21458809

Hellgren, U.M., Palomäki, E., Lahtinen, M., Riuttala, H. & Reijula, K., 2008. Complaints and symptoms among hospital staff in relation to indoor air and the condition and need for repairs in hospital buildings. Scandinavian Journal of Work Environmental and Health, Suppl. 4, pp. 58–63.

Hellgren, U.M. & Reijula, K., 2011. Indoor air problem in hospitals: a challenge for occupational health care and safety. American Association of Occupational Health Nurses Journal, 59(3), pp. 111–117.

Inaba, R., Hioki, A., Kondo, Y., Nakamura, H. & Nakamura, M., 2015. Prevalence of subjective symptoms among hospital pharmacists and association with drug compounding practices. Industrial Health, 53(1), pp. 100–108. https://doi.org/10.2486/indhealth.2013-0109 PMid:25224330; PMCid:PMC4331200

Jafari, M.J., Khajevandi, A.A., Mousavi Najarkola, S.A., Yekaninejad, M.S., Pourhoseingholi, M.A., Omidi, L., et al., 2015. Association of Sick Building Syndrome with indoor air parameters. Tanaffos, 14(1), pp. 55–62. PMid:26221153; PMCid:PMC4515331

Joshi, S.M., 2008. The sick building syndrome. Indian Journal of Occupational & Environmental Medicine, 12(2), pp. 61–64. https://doi.org/10.4103/0019-5278.43262 PMid:20040980; PMCid:PMC2796751

Jung, C.C., Wu, P.C., Tseng, C.H. & Su, H.J., 2015. Indoor air quality varies with ventilation types and working areas in hospitals. Building and Environment, 85, pp. 190–195. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.11.026

Keyvani, S., Mohammadyan, M., Mohamadi, S. & Etemadinezhad, S., 2017. Sick Building Syndrome and its associating factors at a hospital in Kashan, Iran. Iranian Journal of Health Sciences, 5(2), pp. 19–24. https://doi.org/10.29252/jhs.5.2.19

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, 2014. Uradni list Republike Slovenije št. 71.

Kukec, A. & Dovjak, M., 2014. Prevention and control of Sick Building Syndrome (SBS). Part 1: identification of risk factors. International Journal Sanitary Engineering Research, 1(8), pp. 16–17.

Khosravinejad, A., Sayehmiri, K., Kazemy, M., Shirmohamadi, N., Abyaz, M. & Kurd, N. 2015. Evaluation of Sick Building Syndrome prevalence among Mustafa Khomeini hospital staff in Ilam. Journal of Ilam University of Medical Science, 25(5), pp. 1–9. https://doi.org/10.29252/sjimu.25.5.1

Lim, F.L., Hashim, Z., Md Said, S., Than, L. T., Hashim, J.H. & Norbäck, D., 2015. Sick building syndrome (SBS) among office workers in a Malaysian university: associations with atopy, fractional exhaled nitric oxide (FeNO) and the office environment. The Science of the total environment, 536, pp. 353–361. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.06.137 PMid:26225741

Lu, C.Y., Lin, J.M., Chen, Y.Y. & Chen, Y.C., 2015. Buildingrelated symptoms among office employees associated with Indoor Carbon Dioxide and total volatile organic compounds. International Journal of Environmental Research and Public health, 12(6), pp. 5833–5845. https://doi.org/10.3390/ijerph120605833

Lu, C.Y., Tsai, M.C., Muo, C.H., Kuo, Y.H., Sung, F.C. & Wu, C.C., 2017. Personal, psychosocial and environmental factors related to Sick Building Syndrome in official employees of Taiwan. International Journal of Environmental Research and Public health, 22(15), p. 1. https://doi.org/10.3390/ijerph15010007

Maoz-Segal, R., Agmon-Levin, N., Israeli, E. & Shoenfeld, Y., 2015. The sick building syndrome as a part of 'ASIA'(autoimmune/auto-inflammatory syndrome induced by adjuvants). Harefuah, 154(2), pp. 129–132, 134. PMid:25856869

Morghen, I., Turola, M.C., Forini, E., Di Pasquale, P., Zanatta, P. & Matarazzo, T., 2009. Ill-lighting syndrome: prevalence in shift-work personnel in the anaesthesiology and intensive care department of three Italian hospitals. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 4(27), pp. 4–6. https://doi.org/10.1186/1745-6673-4-6

Nordström, K., Norbäck, D. & Akselsson, R., 1994. Effect of air humidification on the sick building syndrome and perceive indoor air quality in hospitals: a four month longitudinal study. Occupational and environmental medicine, 51(10), pp. 683–688. https://doi.org/10.1136/oem.51.10.683 PMid:8000493; PMCid:PMC1128077

Polit, D.F. & Beck, C.T., 2008. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 8th ed. Philadephia: Lippincott Williams & Wilkins, p. 32.

Rashid, M. & Zimring, C., 2008. A review of the empirical literature on the relationships between indoor environment and stress in healthcare and office settings: problems and prospects of sharing evidence. Environment and Behavior, 40(2), pp. 151–190. https://doi.org/10.1177/0013916507311550

Sookchaiya, T., Veerapol Monyakul, T. & Sirichai Thepa T., 2008. A study and development of temperature and relative humidity control system in hospital buildings in Thailand. S.l.: Edith Cowan University Research Online. 2008. Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/30f4/087d15d57477b253c082677b4e625d11379e.pdf [26. 7. 2018].

Stadtner, A., 2013. What is a sick building: healthy building science. Available at: https://healthybuildingscience.com/2013/07/04/sickbuilding/ [26. 7. 2018].

Takeda, M., Saijo, Y., Yuasa, M., Kanazawa, A., Araki, A. & Kishi, R., 2009. Relationship between sick building syndrome and indoor environmental factors in newly built Japanese dwellings. International archives of occupational and environmental health, 82(5), pp. 583–593. https://doi.org/10.1007/s00420-009-0395-8 PMid:19205722

Ulrich, R. S., Zimring, C., Zhu, X., DuBose, J., Seo, H., Choi, Y., et al., 2008. A review of the research literature on evidencebased healthcare design: part I. Health Environments Research and Design, 1(3), pp. 61–125. https://doi.org/10.1177/193758670800100306

Vafaeenasab, M.R., Morowatisharifabad, M.A., Taghi Ghaneian, M., Hajhosseini, M. & Ehrampoush, M.H., 2015. Assessment of sick building syndrome and its associating factors among nurses in the educational hospitals of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran. Global Journal of Health Science, 7(2), pp. 247–253.

Welch, V., Petticrew, M., Tugwell, P., Moher, D., O'Neill, J., Waters, E., et al., 2012. PRISMA-Equity 2012 Extension: reporting Guidelines for systematic reviews with a focus onhealth equity. Public Library of Science Medicine, 9(10), art. ID e1001333.

Prenosi

Objavljeno

2019-09-15

Kako citirati

Kalender Smajlović, S., Dovjak, M., & Kukec, A. (2019). Pogostnost sindroma bolnih stavb v bolnišnicah v povezavi z okoljskimi dejavniki: sistematični pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(3), 221–231. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.1.850

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)