Ocenjevanje učinkovitosti vodij v zdravstveni negi na osnovi kompetenc

Avtorji

  • Andreja Kvas Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
  • Janko Seljak UL Fakulteta za upravo

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.1.90

Ključne besede:

medicinske sestre, javne bolnišnice, vodenje, analiza podatkovne ovojnice, Slovenija

Povzetek

Uvod: Metode merjenja učinkovitosti zaposlenih se pogosto uporabljajo za izboljšanja učinkovitosti zaposlenih v zdravstvenih organizacijah. Namen tega članka je oceniti uspešnost in učinkovitost vodilnih medicinskih sester na vseh ravneh vodenja, ugotoviti slabše ocenjena področja in predlagati izboljšave. Metode: Dve anketi sta bili izvedeni v 15 slovenskih javnih bolnišnicah. V vzorec prve ankete je bilo vključenih 1.311 medicinskih sester, ki so ocenjevale ravni kompetenc svoje neposredno nadrejene vodje. Vzorec iz druge ankete je obsegal 236 vodilnih medicinskih sester. V raziskavi smo z uporabo metode analize ovojnice podatkov (data envelopment analysis) razvili model ocenjevanja učinkovitosti vodij v katerega smo skušali vključiti čim več vložkov in izložkov v procesu vodenja. Rezultati: Med ocenami učinkovitosti vodij v zdravstveni negi obstajajo pomembne razlike. 203 (86 %) vodij v zdravstveni negi je neučinkovitih in ima priložnost, da izboljša svoje vodenje. Neučinkoviti vodje lahko v povprečju najbolj izboljšajo svoja ravnanja in vedenje na področjih generičnih vodstvenih kompetenc (za 51,7 %) in medpoklicnih kompetenc (za 47,7 %). Diskusija in zaključek: Najslabše sta ocenjeni področji generičnih in medpoklicnih kompetenc, kjer so možne tudi največje izboljšave.Vodilne medicinske sestre in vodstva bolnišnic lahko na osnovi rezultatov učinkovitosti vodenja opredelijo, na katerih področjih naj vodje v njihovi organizaciji izboljšajo raven svojih kompetenc.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Andreja Kvas, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta

doc. dr. Andreja Kvas, viš. mes. ses., prof. zdr. vzg.; univerza v Ljubljani, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

Janko Seljak, UL Fakulteta za upravo

dr. Janko Seljak, univ. dipl. ekon.

Literatura

Blaikie, N., 2003. Analyzing quantitative data: from description to explanation. London: SAGE Publications, pp. 214–248.

Blaney, P., 2012. Senior nursing leadership – capacity building at the global level. International Nursing Review, 59(1), pp. 40–47. http://dx.doi.org/10.1111/j.1466-7657.2011.00953.x

Collins, A.P., 2013. Effect of continuing nursing education on nurses' attitude toward and accuracy of nursing diagnosis. International Journal of Nursing Knowledge, 24(3), pp. 122–129. http://dx.doi.org/10.1111/j.2047-3095.2013.01237.x

Cooper, W.W., Seiford, M.L. & Zhu, J., 2011. Handbook on data envelopment analysis. New York: Springer, pp. 315–493. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-6151-8

Cordero, J.M., Pedraja, F. & Santín, D., 2009. Alternative approaches to include exogenous variables in DEA measures: a comparison using Monte Carlo. Computers and Operations Research, 36(10), pp. 2699–2706. http://dx.doi.org/10.1016/j.cor.2008.11.019

Drake, L. & Simper, R., 2002. The economic evaluation of policing activity: an application of a hybrid methodology. European Journal of Law and Economics, 12(3), pp. 173–192. http://dx.doi.org/10.1023/A:1012857523734

Fennimore, L. & Wolf, G., 2011. Nurse manager leadership development: leveraging the evidence and system-level support. Journal of Nursing Administration, 41(5), pp. 204–210. http://dx.doi.org/10.1097/NNA.0b013e3182171aff PMid:21519206

Gallagher, L., 2007. Continuing education in nursing: a concept analysis. Nurse Education Today, 27(5), pp. 466–473. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2006.08.007 PMid:17109998

Griscti, O. & Jacono, J., 2006. Effectiveness of continuing education programmes in nursing: literature review. Journal of Advanced Nursing, 55(4), pp. 449–456. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03940.x PMid:16866840

Hamilton, K.E., Coates, V., Kelly, B., Boore, J.R., Cundell, J.H., Gracey, J., et al., 2007. Performance assessment in health care providers: a critical review of evidence and current practice. Journal of Nursing Management, 15(8), pp. 773–791.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2934.2007.00780.x PMid:17944603

Hassan, S., Mahsud, R., Yukl, G. & Prussia, G.E., 2013. Ethical and empowering leadership and leader effectiveness. Journal of Managerial Psychology, 28(2), pp. 133–146. http://dx.doi.org/10.1108/02683941311300252

Helton, J.R. & Langabeer, J.R., 2012. Longitudinal changes in the operating efficiency of public safety-net hospitals. Journal of Healthcare Management, 57(3), pp. 214–225. PMid:22724378

International Council of Nurses, 2012. Code of ethics for nurses. Geneva: International Council of Nurses. Available at: http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_english.pdf [25. 9. 2015].

International Council of Nurses, 2015. ICN-Burdett global nursing leadership institute. Geneva: International Council of Nurses. Available at: http://www.icn.ch/pillarsprograms/global-nursing-leadershipinstitute [25. 9. 2015].

Kirigia, J. & Asbu, E., 2013. Technical and scale efficiency of public community hospitals in Eritrea: an exploratory study. Health Economics Review, 3(1), pp. 1–16. http://dx.doi.org/10.1186/2191-1991-3-6 PMid:23497525; PMCid:PMC3605339

Kotzé, M. & Venter, I., 2011. Differences in emotional intelligence between effective and ineffective leaders in the public sector: an empirical study. International Review of Administrative Sciences, 77(2), pp. 397–427. http://dx.doi.org/10.1177/0020852311399857

Kvas, A, Seljak, J. & Stare, J., 2013. The use of competency models to assess leadership in nursing. Iranian Journal of Public Health, 42(9), pp. 988–995. PMid:26060659; PMCid:PMC4453892

Kvas, A. & Seljak, J., 2013. Continuing education and selfassessment of knowledge of nurse leaders. Journal of Continuing Education in Nursing, 44(8), pp. 342–349. http://dx.doi.org/10.3928/00220124-20130603-07 PMid:23758069

Lorber, M. & Skela-Savič, B., 2011. Perceptions of managerial competencies, style, and characteristics among professionals in nursing. Croatian Medical Journal, 52(2), pp. 198–204. http://dx.doi.org/10.3325/cmj.2011.52.198 PMid:21495203; PMCid:PMC3081218

Lorber, M., Treven, S. & Mumel, D., 2015. The importance of monitoring nurses' workplace satisfaction of nurses for the well-being of all employees in nursing. Obzornik zdravstvene nege, 49(3), pp. 182–189. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2015.49.3.73

MacPhee, M., Skelton-Green, J., Bouthillette, F. & Suryaprakash, N., 2012. An empowerment framework for nursing leadership development: supporting evidence. Journal of Advanced Nursing, 68(1), pp. 159–169. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05746.x PMid:21722167

Manoharan, T.R., Muralidharan, C. & Deshmukh, S.G., 2009. Employee performance appraisal using data envelopment analysis: a case study. Research and Practice in Human Resource Management, 17(1), pp. 92–111.

Munro, B.H., 2005. Statistical methods for health care research. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, pp. 321–377.

Osman, I.H., Berbary, L.N., Sidani, Y., Al-Ayoubi, B. & Emrouznejad, A., 2011. Data envelopment analysis model for the appraisal and relative performance evaluation of nurses at an intensive care unit. Journal of Medical Systems, 35(5), pp. 1039–1062. http://dx.doi.org/10.1007/s10916-010-9570-4 PMid:20734223

Ovijač, D., 2012. Medpoklicno sodelovanje in etika v zdravstvu. Obzornik zdravstvene nege, 46(4), pp. 297–301.

Paterson, K., Henderson, A. & Trivella, A., 2010. Educating for leadership: a programme designed to build a responsive health care culture. Journal of Nursing Management, 18(1), pp. 78–83. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2834.2009.01065.x PMid:20465732

Rattray, J. & Jones, M.C., 2007. Essential elements of questionnaire design and development. Journal of Clinical Nursing, 16(2), pp. 234-243. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2006.01573.x PMid:17239058

Rosenfeld, P., Pyc, L.S., Rosati, R.J. & Marren, J.M., 2012. Developing a competency tool for home health care nurse managers. Home Health Care Management and Practice, 24(1), pp. 5–12. http://dx.doi.org/10.1177/1084822311416499

Ruggiero, J., 2005. Impact assessment of input omission on DEA. International Journal of Information Technology and Decision Making, 4(3), pp. 359–368. http://dx.doi.org/10.1142/S021962200500160X

Schay, B.W. & Fisher, S.F., 2013. The challenge of making performance-based pay systems work in the public sector. Public Personnel Management, 42(3), pp. 359–384. http://dx.doi.org/10.1177/0091026013495770

Seljak, J. & Kvas, A., 2015. Three-stage data envelopment analysis as a tool for nurse leader performance appraisals. SAGE Open, 5(1), pp. 1–5. http://dx.doi.org/10.1177/2158244015577666

Sowlati, T. & Paradi, J. C., 2004. Establishing the ''practical frontier'' in data envelopment analysis. Omega, 32(4), pp. 261–272. http://dx.doi.org/10.1016/j.omega.2003.11.005

Thurston, P.W. J. & McNall, L., 2010. Justice perceptions of performance appraisal practices. Journal of Managerial Psychology, 25(3), pp. 201–228. http://dx.doi.org/10.1108/02683941011023712

Tonidandel, S., Braddy, P.W. & Fleenor, J.W., 2012. Relative importance of managerial skills for predicting effectiveness. Journal of Managerial Psychology, 27(6), pp. 636–655. http://dx.doi.org/10.1108/02683941211252464

Vesterinen, S., Suhonen, M., Isola, A., Paasivaara, L. & Laukkala, H., 2013. Nurse managers' perceptions related to their leadership styles, knowledge, and skills in these areas – a viewpoint: case of health centre wards in finland. ISRN Nursing, 2013, p. 8. http://dx.doi.org/10.1155/2013/951456 PMid:23691356; PMCid:PMC3649531

Weber, E., Ward, J. & Walsh, T., 2015. Nurse leader competencies: a toolkit for success. Nursing Management, 46(12), pp. 47–50. http://dx.doi.org/10.1097/01.NUMA.0000473505.23431.85 PMid:26583340

Westphal, J.A., 2012. Characteristics of nurse leaders in hospitals in the U.S.A. from 1992 to 2008. Journal of Nursing Management, 20(7), pp. 928-937. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2834.2012.01403.x PMid:23050626

Whelan, L., 2006. Competency assessment of nursing staff. Orthopaedic Nursing, 25(3), pp. 198–202. http://dx.doi.org/10.1097/00006416-200605000-00008 PMid:16735851

Wilson, A.B., Kerr, B.J., Bastian, N.D., Fulton, L.V. & Chustz, M., 2012. Financial performance monitoring of the technical efficiency of critical access hospitals: a data envelopment analysis and logistic regression modeling approach. Journal of Healthcare Management, 57(3), pp. 200–212. PMid:22724377

Winterton, J., Delamare–Le Deist, F. & Stringfellow, E., 2006. Typology of knowledge, skills and competences: clarification of the concept and prototype. Toulouse: Centre for European Research on Employment and Human Resources, pp. 12–27.

World Health Organization, 2015. Health expenditure ratios. Available at: http://apps.who.int/ghodata/?vid=1901 [25. 9. 2015].

Yoder-Wise, P.S., 2013. Leading and managing in nursing. 5th ed. St. Louis: Elsevier/Mosby, pp. 439–589.

Yurumezoglu, H.A. & Kocaman, G., 2012. Pilot study for evidence-based nursing management: improving the levels of job satisfaction, organizational commitment, and intent to leave among nurses in Turkey. Nursing & Health Sciences, 14(2), pp. 221–228. http://dx.doi.org/10.1111/j.1442-2018.2012.00682.x PMid:22462608

Objavljeno

2016-03-26

Kako citirati

Kvas, A., & Seljak, J. (2016). Ocenjevanje učinkovitosti vodij v zdravstveni negi na osnovi kompetenc. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(1). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.1.90

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

1 2 3 4 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##