Profesionalizem v zdravstveni negi: kje smo z njim?

Avtorji

  • Brigita Skela-Savič Fakulteta za zdravstvo Jesenice

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.1.94

Ključne besede:

profesija, zdravstvena nega

Povzetek

.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Brigita Skela-Savič, Fakulteta za zdravstvo Jesenice

Associate Professor Brigita Skela - Savič, PhD, MSc, BSc in Organizational Science, RN; Faculty of Health Care Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

Literatura

Alidina, K., 2013. Professionalism in post-licensure nurses in developed countries. Journal of Nursing Education and Practice, 3(5), pp. 128–137.

Çelik, S. & Hisar, F., 2012. The influence of the professionalism behaviour of nurses working in health institutions on job satisfaction. International Journal of Nursing Practice, 18(2), pp. 180–187. http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-172X.2012.02019.x PMid:22435982

Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council, 2013. Official Journal of the European Union, L354/132.

EFN Workforce Committee, 2014. EFN Matrix on the 4 Categories of the Nursing Care Continuum. EFN Workforce Committee.

EFN smernice za implementacijo člena 31 o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij glede na Direktivo 2005/36/EC, dopolnjeno z Direktivo 2013/55/EU: EFN kompetenčni okvir, sprejet na Generalni skupščini EFN, Bruselj, april 2015, 2015. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

International Council of Nurses, 2008. Nursing care continuum and competencies. Geneva: ICN.

Kelly, K.P., Turner, A., Gabel Speroni, K., McLaughlin, M.K. & Guzzetta, C.E., 2013. National survey of hospital nursing research, part 2: facilitators and hindrances. The Journal of Nursing Administration, 43(1), pp. 18–23. http://dx.doi.org/10.1097/NNA.0b013e3182786029 PMid:23207718

Loke, J., Laurenson, M. & Lee, K., 2014. Embracing a culture in conducting research requires more than nursesʹ enthusiasm. Nurse Education Today, 34(1), pp. 132–137. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2012.09.006 PMid:23031532

Skela-Savič, B. & Kiger, A., 2015. Self-assessment of clinical nurse mentors as dimensions of professional development and the capability of developing ethical values at nursing students: a correlational research study. Nurse Education Today, 35(10), pp. 1044–1051. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2015.04.003 PMid:25981136

Skela-Savič, B., Pesjak, K. & Lobe, B., 2016. Evidence-based practice among nurses in Slovenian Hospitals: a national survey. International Nursing Review, 63(1), pp. 122–131. http://dx.doi.org/10.1111/inr.12233

Ten Hoeve, Y., Jansen, G. & Roodbol, P., 2014. The nursing profession: public image, self-concept and professional identity. A discussion paper. Journal of Advanced Nursing, 70(2), pp. 295–309. http://dx.doi.org/10.1111/jan.12177 PMid:23711235

Watkins, D., 2011. The influence of masters education on the professional lives of British and German nurses and the further professionalization of nursing. Journal of Advanced Nursing, 67(12), pp. 2605–2614. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05698.x PMid:21615461

World Health Organisation, 2010. Global standards for the initial preparation of nurses. Geneva: WHO. Available at: http://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/hrh_global_standards_education.pdf [14. 3. 2013].

Objavljeno

2016-03-26

Kako citirati

Skela-Savič, B. (2016). Profesionalizem v zdravstveni negi: kje smo z njim?. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(1). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.1.94

Številka

Rubrike

Uvodnik

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##