Mnenje strokovnjakov o uporabi celostnega prehranskega protokola v praksi pri preprečevanju debelosti

Avtorji

  • Mojca Bizjak Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
  • Melita Peršolja Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
  • Lidija Zadnik Stirn Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.3.97

Ključne besede:

debelost, prehranska ocena, protokol, dietetiki, tehnike za podporo odločanju

Povzetek

Uvod: Debelost je povezana s številnimi kroničnimi boleznimi. Analizirana je bila situacija v realnem okolju, to je zdravstvenem timu na primarni ravni, v primeru, če bi natančno opisan celostni prehranski protokol za obravnavo debelosti vpeljali v prakso. Metode: Z opravljenim skupinskim odločanjem v fokusni skupini in orodjem SPIN (Slabosti, Prednosti, Izzivi in Nevarnosti) so bili definirani pozitivni in negativni dejavniki na novo oblikovanega celostnega prehranskega protokola, ki so bili nato z metodo analitičnega hierarhičnega procesa, ki vključuje mnenje ekspertov, numerično ovrednoteni. Rezultati: Ugotovljeno je bilo, da sta po mnenju ekspertov najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na prednosti uvedbe prehranskega protokola v prakso, »enakovredna obravnava vseh preiskovancev« in »natančno pripravljena navodila«. Poleg tega sta pozitivna dejavnika še »individualna obravnava« in »izboljšanje zdravstvenega stanja ljudi«. Dva najpomembnejša negativna dejavnika sta »odvisnost od drugih strokovnjakov« in prepričanje, da »preiskovanci ne bodo zmogli slediti protokolu«. Diskusija in zaključek: Mnenje strokovnjakov je pokazalo potrebo po prehranskem protokolu v klinični praksi, ki bi zagotovil enakovredno obravnavo vseh preiskovancev ter z natančno pripravljenimi navodili, izboljšal uspešnost pri preprečevanju debelosti. Nadaljnje delo bi bilo smiselno usmeriti v vzpostavitev prehranskih posvetovalnic na primarni ravni zdravstvenega sistema, kjer bi lahko zdravniki napotili osebe z debelostjo na individualno prehransko obravnavo, kar bi lahko zmanjšalo prevalenco debelosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Mojca Bizjak, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

dr. Mojca Bizjak, viš. pred., univ. dipl. ing. živ. teh.

Melita Peršolja, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

doc. dr. Melita Peršolja, prof. zdr. vzg., viš. med. ses.

Lidija Zadnik Stirn, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

prof. dr. Lidija Zadnik Stirn

Literatura

AND - Academy of Nutrition and Dietetics, 2006. Adult weight management (AWM) guideline. Chicago: Evidence Analysis Library, Academy of Nutrition and Dietetics, p. 45. Available at: http://www.andeal.org/topic.cfm?cat=2798 [1. 9. 2016].

BDA - The British Dietetic Association, the Association of UK Dietitians, 2016. Dietitian key facts obesity. Available at: https://www.bda.uk.com/improvinghealth/healthprofessionals/ keyfacts/obesity [1. 9. 2016].

Bizjak, M., 2016. Oblikovanje celostnega prehranskega protokola pri preprečevanju debelosti: doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, pp. 43–93.

Görener, A., Toker, K. & Ulucay, K., 2012. Application of combined SWOT and AHP: a case study for a manufacturing firm. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, pp. 1525–1534. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1139

Grošelj, P., 2013. Skupinsko odločanje v analitičnem hierarhičnem procesu in prikaz njegove uporabe pri upravljanju Pohorja kot varovanega območja: doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, pp. 23–26.

Hamer, M. & Mishra, G.D., 2010. Dietary patterns and cardiovascular risk markers in the UK low income diet and nutrition survey. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 20(7) pp. 491–497. http://dx.doi.org/10.1016/j.numecd.2009.05.002 PMid:19692214

Hlastan Ribič, C. & Maučec Zakotnik, J., 2013. Ali je debelost slovenski nacionalni problem? In: Kozjek Rotovnik, N. ed. 2. Kongres klinične prehrane in presnovne podpore, Portorož, november 2013. Portorož: Slovensko združenje za klinično prehrano, pp. 54–62.

Johns, D.J., Hartmann-Boyce, J., Jebb, S.A., Aveyard, P. & Behavioural Weight Management Review Group, 2014. Diet or exercise interventions vs combined behavioral weight management programs: a systematic review and meta-analysis of direct comparisons. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 114(10), pp. 1557–1568. http://dx.doi.org/10.1016/j.jand.2014.07.005 PMid:25257365; PMCid:PMC4180002

Lacey, K. & Pritchett, E., 2003. Nutrition care process and model: ADA adopts road map to quality care and outcomes management. Journal of the American Dietetic Association, 103(8), pp. 1061–1072. http://dx.doi.org/10.1016/S0002-8223(03)00971-4 PMid:12891159

Lau, D.C.W., Douketis, J.D., Morrison, K.M., Hramiak, I.M., Sharma, A.M., Ur, E., et al., 2007. 2006 Canadian clinical practice guidelines on the management and prevention of obesity in adults and children. Canadian Medical Association Journal, 176(8), pp. S1–13. http://dx.doi.org/10.1503/cmaj.061409 PMid:17420481; PMCid:PMC1839777

Lipušček, I., Oblak, L. & Zadnik Stirn, L., 2003. Model za razvrščanje izdelkov kosovnega pohištva iz lesa glede na obremenjevanje okolja med procesom izdelave. Zbornik gozdarstva in lesarstva, (70), pp. 31–51.

Ministry of Health, 2015. Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025: predlog. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, pp. 49– 52. Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_ zdravje_2015/resolucija_preh_gib/Resolucija_o_prehrani_in_ gibanju_verzija_Vlada_RS_140515.pdf [1. 9. 2016].

Ministry of Health, 2016. Seznam poklicev zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, pp. 13–14. Available at: http://www. mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/izobrazevanje/ seznam_poklicev_I.pdf [1. 9. 2016].

NICE - National Institute for Health and Clinical Excellence, 2014. Obesity: identification, assessment and management. London: National Institute for Health and Clinical Excellence. Available at: http://www.nice.org.uk/guidance/cg189/chapter/1recommendations [1. 9. 2016].

Nieman, D.C., Trone, G.A. & Austin, M.D., 2003. A new handheld device for measuring resting metabolic rate and oxygen consumption. Journal of the American Dietetic Association, 103(5), pp. 588–593. http://dx.doi.org/10.1053/jada.2003.50116 PMid:12728217

Raynor, H.A. & Champagne, C.M., 2016. Position of the academy of nutrition and dietetics: interventions for the treatment of overweight and obesity in adults. Journal of Academy of Nutrion and Dietics, 116(1), pp. 129–147. http://dx.doi.org/10.1016/j.jand.2015.10.031 PMid:26718656

Saaty, T.L.,1994. Fundamentals of decision making and priority theory: with the analytic hierarchy process. Pittsburgh: RWS Publications, p. 73.

Saaty, T.L., 2007. Fundamentals of decision making and priority theory with the analytic hierarchy process. Pittsburgh: RWS Publications, pp. 121–130.

St-Onge, M.P., Rubiano, F., Jones, A.Jr. & Heymsfield, S.B., 2004. A new hand-held indirect calorimeter to measure postprandial energy expenditure. Obesity Research, 12(4), pp. 704–709. http://dx.doi.org/10.1038/oby.2004.82 PMid:15090640

van Steenkiste, B.C., Jacobs, J.E., Verheijen, N.M., Levelnik, J.H. & Bottema, B.J.A.M., 2002. A Delphi technique as a method for selecting the content of an electronic patient record for asthma. International Journal of Medical Informatics, 65(1), pp. 7–16. http://dx.doi.org/10.1016/S1386-5056(01)00223-4 PMid:11904244

Whalley, A., 2010. Strategic Marketing. [S. l.]: A. Whalley & Ventus Publishing ApS, pp. 66–67. Available at: http://library.ku.ac.ke/wp-content/downloads/2011/08/ Bookboon/Strategy/strategic-marketing.pdf [1. 9. 2016].

Objavljeno

2016-09-27

Kako citirati

Bizjak, M., Peršolja, M., & Zadnik Stirn, L. (2016). Mnenje strokovnjakov o uporabi celostnega prehranskega protokola v praksi pri preprečevanju debelosti. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(3). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.3.97

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##