Pivač, S., & Skela-Savič, B. (2016). Dejavniki tveganja za uživanje alkoholnih pijač pri študentih v gorenjski regiji. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(4). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.103