Ljubič, A., & Štemberger Kolnik, T. (2017). Prednosti metode Montessori pri obravnavi oseb z demenco. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(1), 75–88. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.1.117