Nemec, U., & Čuček Trifkovič, K. (2017). Stres med zaposlenimi na področju psihiatrične zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(1), 9–23. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.1.122