Grosek, M., & Lučovnik, M. (2017). Povezava med uporabo oksitocina za sprožitev ali pospeševanje poroda in avtizmom: sistematični pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(2), 153–163. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.2.154