Fischinger, J., & Fischinger, D. (2017). Diplomske značke nekdanjih šol za medicinske sestre, otroške negovalke in babice v Sloveniji: interpretativna zgodovinska raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(4), 328–339. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.4.174