Ahačič, M., Kadivec, S., & Farkaš-Lainščak, J. (2018). Dokumentiranje navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni pri pacientih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(1), 18–28. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.1.184