Bole, U., & Skela-Savič, B. (2018). Odnos in znanje medicinskih sester ter ovire pri implementaciji na dokazih temelječe prakse: integrativni pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(3), 177–185. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.206