Filej, B. (1996). Uvodnik: raziskovanje v zdravstveni negi kot osnova za razvoj stroke. Obzornik Zdravstvene Nege, 30(3/4), 77–78. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2109