Board, U. (1997). Svetovni dan zdravja 1997: nove infekcijske bolezni in infekcijske bolezni, ki se pojavljajo znova: zaščita, kl se nam zdi samoumevna. Obzornik Zdravstvene Nege, 31(3/4), 154–154. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2165