Plank, D., Papuga, V., Milovanovič; Božo Kralj, S., & Pahor; Mirjana Grižon; Vida Purnat, M. (2001). Novosti - izkušnje - pobude. Obzornik Zdravstvene Nege, 35(3/4), 137–156. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2358