Pahor, M. (2002). Medicinske sestre v očeh študentov zdravstvene nege: kvalitativna študija. Obzornik Zdravstvene Nege, 36(2), 79–83. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2391