Dornik, E., & Žumer, M. (2004). Raziskovalno delo medicinskih sester: vsebinska analiza objav v obzorniku zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 38(1), 13–20. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2478