Polona Mivšek, A., & Skoberne, M. (2006). Uporaba modelov in teorij zdravstvene nege v babištvu. Obzornik Zdravstvene Nege, 40(1), 15–21. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2572