Petrova, T., & Lučovnik, M. (2014). Vpliv ovite popkovnice na pojavnost operativnega dokončanja poroda. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(3). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.27