Dornik, E., & Mihelič Zajec, A. (2010). Uvodnik: etika (tudi) v objavljanju. Obzornik Zdravstvene Nege, 44(4), 229–230. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2780