Ema Dornik, priredba/adaptation, Mihelič Zajec, A., & Tina Levec, prevod/transl. (2011). Novosti – izkušnje – pobude – odmevi: etične smernice za objavo v obzorniku zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 45(4), 297–298. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2856