Jug Došler, A., Polona Mivšek, A., & Korošec, M. (2013). Pojmovanje in doživljanje menstruacije pri študentkah babištva. Obzornik Zdravstvene Nege, 47(1), 47–55. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2912