Mimić, A., Simonič, A., & Skela Savič, B. (2013). Razumevanje koncepta »umiranja z dostojanstvom« pri medicinskih sestrah v paliativni oskrbi. Obzornik Zdravstvene Nege, 47(4), 325–332. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2941