Cilar, L., & Pajnkihar, M. (2020). Opis, analiza in vrednotenje teorije medosebnih odnosov Hildegard E. Peplau v pediatrični zdravstveni negi. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(1), 64–78. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.2958