Perviz, A., Bole, U., & Bregar, B. (2021). Odnos medicinskih sester do pacienta, odvisnega od prepovedanih drog: integrativni pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(2), 113–124. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.2.2961