Krnel, T. T., & Skela Savič, B. (2020). Izkušnje posameznikov različne spolne usmerjenosti z zdravstvenimi delavci: integrativni pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(3), 241–250. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.3.3005