Drnovšek, R., & Kvas, A. (2020). Zdravstveni coaching kot pristop zdravstvene vzgoje k zdravemu življenjskemu slogu mladih: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(4), 326–337. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.4.3010