Prosen, M., Ličen, S., & Karnjuš, I. (2020). Prilagoditev in psihometrična validacija Lestvice profesionalnih kompetenc medicinskih sester v izrednih razmerah v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) v Sloveniji. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(2), 113–121. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.2.3037