Vladič, M., & Kren, A. (2021). Deprivacija spanja in sindrom izgorevanja med zaposlenimi v predbolnišničnih enotah nujne medicinske pomoči v Sloveniji: presečna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(4), 243–252. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.4.3052