Petročnik, P., Mivšek, A. P. ., Skubic, M., Prelec, A., & Stanek Zidarič, T. (2021). Izobraževanje babic: 25 let v mozaiku profesionalizacije poklica. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(3), 144–147. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.3.3119