Ngweh Tengeh, L., & Bimerew, . M. (2022). Samoocena sposobnosti medicinskih sester za uporabo elektronskih zdravstvenih kartotek v primarni zdravstveni dejavnosti. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(3), 176–183. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.3.3123