Petrović, M., Prosen, M., Ličen, S., & Karnjuš, I. (2023). Odnos zaposlenih v zdravstveni negi do predpisovanja zdravil: raziskava z rabo mešanih metod. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(2), 89–99. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.2.3163