Lorber, M., & Skela-Savič, B. (2014). Pripadnost medicinskih sester in opredelitev njenih dejavnikov. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(4). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.34