Jereb, S., & Perme, J. (2015). Znotrajbolnišnični transport kritično bolnih bolnikov. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(3). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.3.45