Vrbnjak, D., Pahor, D., Štiglic, G., & Pajnkihar, M. (2016). Vsebinska veljavnost in notranja zanesljivost slovenske različice anketnega vprašalnika o napakah pri dajanju zdravil v zdravstveni negi. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(1). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.1.69