Železnjak, V., & Skela-Savič, B. (2016). Medpoklicno izobraževanje zaposlenih v nujni medicinski pomoči. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(4). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.98