Tavčar-Medič, S. (1974). Rehabilitacijski proces kroničnega duševnega bolnika in vloga medicinske sestre: (nadaljevanje in konec). Obzornik Zdravstvene Nege, 8(2), 86–88. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/997